ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (19/38u)

Multimodulaire Zorgorganisatie (MMZ) Kiosk is een privé-initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Binnen het domein van Jongerenwelzijn en Personen met een handicap, richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.


ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (19/38u)

Hof ter Heide


Hof ter Heide is een deelwerking van MMZ Kiosk die de module verblijf aanbiedt binnen het domein jongerenwelzijn. Dit is residentiële opvang aan kinderen en jongeren die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden. Kinderen en jongeren en hun gezinnen komen soms in een moeilijke situatie terecht, waardoor een tijdelijke opvang in een verticale leefgroep aangewezen is. Dit verblijf wordt steeds gecombineerd met de module Contextbegeleiding.


Functieomschrijving:

De administratief medewerker draagt in hoofdzaak zorg voor het voorwaardenscheppend beleid, zodat de doelstellingen van de organisatie gerealiseerd kunnen worden.

De administratief medewerker is een belangrijke schakel binnen de organisatie. Zij dragen er zorg voor dat de collega-medewerkers binnen de organisatie zich in hoofdzaak kunnen richten op hun kerntaken. De administratief medewerker biedt administratieve ondersteuning t.a.v. de directies.

De uitvoering van de administratieve taken gebeuren in nauw overleg met de directie.


Takenpakket:

Onthaalfunctie:

o PR-functie in het ontvangen van externen vanuit het oogpunt van de cultuur en sfeer van de organisatie

o Verzorgen van het telefonisch onthaal / dispatching t.a.v. de medewerkers

o Verzorgen van het onthaal van de bezoekers

· Algemene administratie en administratieve ondersteuning van de directie

o Opmaken van documenten, brieven, brochures,…

· Gebruikersadministratie:

o opvolgen van het administratieve dossier van de jongeren ten behoeve van de subsidiërende overheid.

o de opvolging van alle verplichtingen inzake verblijfssubsidies en recuperatie van bepaalde kosten bij verschillende instanties.

o organisatie en opvolgen van zakgelden.

o verzamelen en afrekenen van de gewone en bijzonder medische kosten.

Bovenstaande opsomming van taken is niet limitatief en kan variëren van inhoud en in tijd. De administratieve medewerker verleent eveneens zijn medewerking aan het uitvoeren van taken die gevraagd worden door de directies die de coördinatie verzorgen van vzw Voorspools-Sleegers en het samenwerkingsverband Kiosk. Deze taken worden in nauw overleg met de algemene directie en/of plaatselijke directie uitgevoerd.


Profiel:

· administratief sterk met zin voor orde en detail

· vertrouwd zijn met ICT en vlot aan de slag kunnen met nieuw en ongekend ICT-materiaal

· sociaal en communicatief

· je werkt zelfstandig en neemt initiatief

· de nodige discretie kunnen bewaren ivm vertrouwelijke informatie en documenten

· positieve en respectvolle ingesteldheid naar kinderen/jongeren en hun ruimere context

· affiniteit met de doelgroep

· je beschikt over een uittreksel uit het strafregister (model 2)


Aanbod:

· contract onbepaalde duur 50%

· bezoldiging volgens barema administratief personeel klasse 2 van PC319.1

· relevante anciënniteitsjaren worden overgenomen

· extra legale voordelen : hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding

· een uitdagende job in een voorziening met een contextgerichte traditie


Plaats tewerkstelling:

Hof ter Heide

Steynstraat 140

2660 Hoboken


Solliciteren:

· Contactpersoon: Wim De Crom · Via mail: wim.decrom@vzwkiosk.be

· Uiterste sollicitatiedatum: 30/06/2021

· Indiensttreding vanaf: te bespreken