BEGELEIDER (m/v/x) LEERGROEP (80%) bepaalde duur (met mogelijke overgang naar onbepaalde duur)

Multi-modulaire Zorgorganisatie (MMZ) Kiosk is een privé initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Binnen het domein van Jongerenwelzijn en Personen met een beperking, richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0-25 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.

De Passage (leergroep en kamertraining) is een deelwerking van MMZ Kiosk en is werkzaam binnen de Integrale Jeugdzorg. 

De leergroep staat in voor de residentiële opvang en intensieve contextbegeleiding van minderjarigen jongens en meisjes (15 tem 19 jaar) die uitstromen uit de Gemeenschapsinstelling en/of waarvan het hulpverleningstraject een gestructureerde aanpak op maat vergt. De aangeboden hulpverlening richt zich op het begeleiden van de jongere naar een traject van zelfstandigheid of naar een re-integratie in het eigen netwerk. De Passage koppelt een gestructureerd leefklimaat aan een verplichte school- of dagbesteding en een intensieve contextbegeleiding. Naast het begeleiden van het leefgroepgebeuren is de kerntaak van de leefgroepbegeleid(st)er het opvolgen en uitvoeren van de individuele hulpverleningstrajecten van de verschillende jongeren. Gesprekken en/of opdrachten in de context behoren ook tot het takenpakket. De leergroep bestaat uit van een vast team van begeleiders, die in functie van het verblijf van de jongeren, dag en nacht permanentie voorzien.

 

Profiel:

-      bij voorkeur een pedagogisch of agogisch diploma op bachelor niveau

-      bereidheid te werken in een onregelmatig uurrooster (avond-nacht- en weekendwerk), flexibiliteit is een vereiste

-      in het bezit zijn van een recent blanco uittreksel uit het strafregister (model 2)

-      bereidheid tot dienstverplaatsingen

-      een positieve en respectvolle ingesteldheid naar jongeren en hun ruimere context

-      bereid zijn je kijk op hulpverlening te integreren in de visie van MMZ Kiosk en deze onderschrijven

-      'creatief meedenken’ in de zoektocht naar een individuele benadering van elke jongere

-      naast begeleidingsvaardigheden (groep/individueel/context) ook over administratieve, huishoudelijke en praktische vaardigheden beschikken

-      je staande kunnen houden in moeilijk en stressvolle situaties

-      bereidheid  om in teamverband te werken met respect voor ieders eigenheid


Aanbod:          

-      contract 80% van onbepaalde duur (tot eind augustus)

-      bezoldiging volgens barema PC319.1

-      extra legale voordelen : hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding

-      relevante anciënniteitsjaren worden overgenomen

-      ondersteuning in je job door collega’s, coördinator en vormingsmogelijkheden

-      een uitdagende job in een voorziening met een contextgerichte traditie


Plaats tewerkstelling:

Lodewijck De Raetstraat 3

2020 Antwerpen


Contact:

Voldoe je aan dit profiel en heb je interesse ? Solliciteren doe je per mail naar Kris Van De Mieroop (kris.vandemieroop@vzwkiosk.be). Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Indiensttreding zo snel mogelijk.