BEGELEID(ST)ER AUTONOOM WONEN (38/38u of 28.5/38u) bepaalde duur (met kans op verlenging)

MMZ Kiosk werft aan

voor dienst JOBA Autonoom Wonen Vluchtelingenwerking

 Begeleider kleine wooneenheden (M/V/X)

(38/38u of 28.5/38u)

Met kans op verlenging van contract

Multimodulaire Zorgorganisatie (MMZ) KIOSK is een privé initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaams Gemeenschap.

Binnen het domein van Jongerenwelzijn en Personen met een beperking, richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0 tem 24 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.

Joba Autonoom Wonen Vluchtelingenwerking maakt deel uit van MMZ Kiosk. Deze mobiele dienst biedt contextbegeleiding in functie van autonoom wonen aan NBMV, Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen, die nood hebben aan een intensieve begeleiding.


Functieomschrijving

Je biedt op verschillende dimensies ondersteuning aan jonge vluchtelingen die samenwonen in kleine wooneenheden en van elkaar en hun ruimere context willen leren. Je neemt deel aan permanenties en coördineert enkele individuele begeleidingstrajecten. Samen met je collega’s creëer je een veilig kader waarbinnen je de jongeren groei- en leermogelijkheden biedt. Je nodigt de jongeren uit om hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te activeren. Je bewaakt het tijdelijke karakter van de werkvorm en oriënteert de jongere samen met je collega’s naar een vervolgtraject. Je streeft ernaar dat de jongere en zijn ruimere context het hulpverleningsaanbod als nabij ervaren.

Buiten de verantwoordelijkheden ten aanzien van de jongeren in de kleine wooneenheden ben je ook verantwoordelijk voor 1 of meerdere CBAW-begeleidingen, waarbij je jonge vluchtelingen die alleen wonen op verschillende dimensies ondersteunt.

Profiel

 

-       Je hebt een diploma in een menswetenschappelijke richting of hebt soortgelijke werkervaring.

-       Werkervaring met jonge vluchtelingen is een pluspunt.

-       Administratieve verplichtingen schrikken je niet af.

-       Je bent bereid tot werken in variabele permanentie/shiftregeling (maximum tot 20 u ‘s avonds. Geen nacht en/of weekendwerk).

-       Je bent bereid om te participeren binnen een telefonische permanentiebeurtrol.

-       Vereiste competenties: openheid voor diversiteit, respectvol en integer handelend, flexibiliteit

-       Je bent creatief in het zoeken naar een gemeenschappelijke taal, zowel verbaal als non-verbaal.

-       Je draagt volgende waarden mee hoog in het vaandel: nabijheid, wederkerigheid, openheid, geloven in elkaar en zichzelf zijn.

-       Je kan netwerkgericht handelen.

-       Je bent een teamplayer die ook individueel kan werken.

-       Je hebt kennis van Nieuwe Autoriteit/ Family Finding,… of bent bereid hierin bij te leren.

-       Je beschikt over een uittreksel uit het strafregister (model 2)
Aanbod

-       Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (vervangingscontract tijdskrediet) met kans op verlenging/vast contract.

-       Verloning volgens barema’s pc 319.01 (max. B1c)

-       relevante anciënniteit wordt overgenomen

-       Uitdagende job in een aangenaam werkklimaat.

-       Ondersteuning in je job door collega’s, pedagogisch coördinator en vormingsmogelijkheden.

-       Extralegale voordelen:

                       - hospitalisatieverzekering, met voordelige aansluiten van familieleden

                       - fietsvergoeding (woon/werkverkeer – dienstverplaatsingen)

 

 

Plaats Tewerkstelling

Joba, Maurits Sabbelaan 57, 2020 Antwerpen-Kiel

 

Solliciteren:

 

-       Contactpersoon: Hanne Schoofs, directie Joba CBAW Vluchtelingenwerking

-       Stuur je CV en motivatiebrief per mail naar: hanne.schoofs@vzwkiosk.be

-       Indiensttreding: januari 2022

-       Kandidaten worden op de hoogte gebracht of ze al dan niet werden weerhouden. Als je kandidatuur wordt weerhouden, word je uitgenodigd voor een gesprek met de directie van de dienst.