BEGELEID(ST)ER KAMERTRAINING DE PASSAGE (30/38)

Multi-modulaire Zorgorganisatie (MMZ) Kiosk is een privé initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Binnen het domein van Jongerenwelzijn en Personen met een beperking, richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0-25 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.

De Passage is een deelwerking van MMZ Kiosk en is werkzaam binnen de Integrale Jeugdzorg. De kamertraining zorgt voor de residentiële opvang en contextbegeleiding van jongens en meisjes vanaf 16 jaar. De aangeboden hulpverlening richt zich op het doorstromen van de jongere naar zelfstandig leven of een re-integratie in de context. In functie van de aangeboden hulpverlening werken we nauw samen met de leergroep van De Passage en Joba CBAW. De kamertraining legt de focus op een intensieve zelfstandigheidstraining gekoppeld aan een verplichte dagbesteding en een intensieve contextbegeleiding. Je maakt deel uit van een vast team van begeleiders, die in functie van het verblijf van de jongeren in kamertraining, dag en nacht permanentie voorzien.


Profiel:

- een positieve en respectvolle ingesteldheid naar jongeren en hun ruimere context

- bereid zijn je kijk op hulpverlening te integreren in de visie van MMZ Kiosk en deze onderschrijven

- 'creatief meedenken’ in de zoektocht naar een individuele benadering van elk kind/jongere

- naast begeleidingsvaardigheden (groep/individueel/context) ook over administratieve, huishoudelijke en praktische vaardigheden beschikken

- je staande kunnen houden in moeilijk en stressvolle situaties

- bereid zijn om te werken volgens het uurrooster met avond- en nachtdiensten, weekendwerk en feestdagen, flexibiliteit is een vereiste

- bij aanwerving in het bezit zijn van een recent blanco uittreksel uit het strafregister (model 2)

- bereidheid tot dienstverplaatsingen en in het bezit zijn van rijbewijs B


Aanbod:

- een deeltijds contract (4/5) van bepaalde duur (vervanging zwangerschap van 1 maart tot half juli) met kans op verlenging

- bezoldiging barema B1c van PC319.1

- relevante anciënniteitsjaren worden overgenomen

- ondersteuning in je job door collega’s, coördinator en vormingsmogelijkheden

- een uitdagende job in een voorziening met een contextgerichte traditie


Plaats tewerkstelling:

Lodewijck De Raetstraat 3

2020 Antwerpen
Contact:

Voldoe je aan dit profiel en heb je interesse ? Solliciteren doe je per mail naar Leen Vermeiren (leen.vermeiren@vzwkiosk.be). Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Indiensttreding vanaf 1 maart.