Context- en leergroepbegeleider M/V/X - Voltijds, onbepaalde duur

Dagbegeleiding in groep en contexbegeleiding De Draaiboom (Hoboken) maakt deel uit van MMZ Kiosk* en richt zich naar gezinnen met kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden, die complexe opvoedingsvragen hebben en waarbij intensieve hulpverlening noodzakelijk is. Minstens één kind in het gezin heeft nood aan gespecialiseerde ambulante begeleiding, in groep en individueel.

[*Multimodulaire Zorgorganisatie (MMZ) Kiosk is een privé-initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaamse Gemeenschap.  

Binnen het domein van jongerenwelzijn (Agentschap Opgroeien) en Personen met een handicap, richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.]


Functieomschrijving

 

We bieden een integrale begeleiding op alle levensdomeinen waar zich problemen en uitdagingen voordoen en waarvoor eerstelijnshulp niet voldoende is. Naast begeleiding in onze (leer)groep na school en tijdens de schoolvakanties, wordt er ingezet op individuele begeleiding en school- en studiebegeleiding. Dit alles in combinatie met contextbegeleiding. Deze vier pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar onderling. Elke collega in ons team voert deze verschillende functies uit. We kiezen ervoor om iedereen in zijn kracht te zetten en gaan voluit voor het betrekken en verbreden van het netwerk. Uiteraard is de hulpverlening op maat en afhankelijk van de noden van het gezin. Het uiteindelijke doel is dat het gezin na de begeleiding alleen of met minder intensieve ondersteuning verder kan.

 

Profiel

 

We zijn op zoek naar een positieve, enthousiaste en gemotiveerde collega met een goede dosis relativeringsvermogen. Je bent een teamplayer, die eveneens zelfstandig kan werken. We zien je graag initiatief nemen. Je kan verantwoordelijkheid nemen voor het plannen en organiseren van het hulpverleningstraject. Dit samen met de cliënt en ons team. Daarnaast durf je je eigen handelen bespreekbaar maken en feedback geven en ontvangen. Doelgericht en gestructureerd werken schrikt je niet af. Je kan mondeling en schriftelijk rapporteren. Je hebt goesting om je handen uit de mouwen te steken, zowel bij de dagdagelijkse werking van ons dagcentrum als bij het uitbouwen van projecten.


Kennis van en passie voor geweldloos verzet/nieuwe autoriteit, oplossingsgericht werken, family finding/seeing, traumasensitief werken en ouderschapsreorganisatie bij hoogconflictscheiding zijn zeker een pluspunt.


Je hebt een sociaal/pedagogische opleiding.

Je kan je flexibel opstellen en krijgt flexibiliteit (zelf agenda inplannen, avonduren, …)

Je bent bereid om dienstverplaatsingen te doen.

Je moet in het bezit zijn van een blanco uittreksel uit het strafregister (model 2).

 

Aanbod


·       Voltijds contract, onbepaalde duur.

·       Verloning volgens wettelijk barema met overname van relevante anciënniteit.

·       Tussenkomst woon-werkverkeer.

·       Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding.

·       Een dynamisch team waar persoonlijke inbreng sterk wordt gewaardeerd.

·       Intensief samenwerken rond dossiers.

·       Samenwerking met verschillende andere organisaties (scholen, CLB, OCMW, OCJ en JRB, …).

·       Ondersteuning van collega's, pedagogisch coördinator, directie.

·       Een uitdagende job, waarin je heel wat leermogelijkheden krijgt.

·       Vormingsmogelijkheden.


Plaats tewerkstelling


Dagbegeleiding in Groep/Contextbegeleiding De Draaiboom

Kloosterstraat 141

2660 Hoboken


Solliciteren


Contactpersonen: Ils Deraedemaeker en Lien Jonckers

Via mail: ils.deraedemaeker@vzwkiosk.be en lien.jonckers@vzwkiosk.be

Indiensttreding: 17 april 2023