Context- en leergroepbegeleider M/V/X - voltijds – tot en met augustus 2023

Multimodulaire Zorgorganisatie (MMZ) Kiosk is een privé-initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaamse Gemeenschap.  

Binnen het domein van jongerenwelzijn (Agentschap Opgroeien) en Personen met een handicap, richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.  

 

Dagbegeleiding in groep en contexbegeleiding De Draaiboom (Hoboken) maakt deel uit van MMZ Kiosk en richt zich naar gezinnen met kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden, die complexe opvoedingsvragen hebben en waarbij intensieve hulpverlening noodzakelijk is. Minstens één kind in het gezin heeft nood aan gespecialiseerde ambulante begeleiding, in groep en individueel. 


We bieden een breedsporige, integrale begeleiding op alle levensdomeinen waar zich problemen en uitdagingen voordoen en waarvoor eerstelijnshulp niet voldoende is. . Naast de leergroepbegeleiding (groepsaanbod) na school en tijdens de schoolvakanties, wordt er ingezet op individuele begeleiding en school- en studiebegeleiding. Dit alles in combinatie met contextbegeleiding. Deze vier pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar onderling. Er wordt sterk ingezet op transfers ertussen. We kiezen ervoor om iedereen in zijn kracht te zetten en gaan voluit voor het betrekken en verbreden van het netwerk. Uiteraard is de hulpverlening op maat en afhankelijk van de noden van het gezin. Het uiteindelijke doel is dat het gezin na de begeleiding alleen of met minder intensieve ondersteuning verder kan.

 

Profiel

 

We zijn op zoek naar een positieve, enthousiaste en gemotiveerde collega die goed kan relativeren! Je bent een teamplayer, die eveneens zelfstandig kan werken. We zien je graag initiatief nemen. Je kan verantwoordelijkheid nemen voor het plannen en organiseren van het hulpverleningstraject. Dit samen met de cliënt en ons team. Daarnaast durf je je eigen handelen bespreekbaar maken en feedback geven en ontvangen. Doelgericht en gestructureerd werken schrikt je niet af. Je kan mondeling en schriftelijk rapporteren.

Kennis van geweldloos verzet/nieuwe autoriteit, oplossingsgericht werken, family finding en ouderschapsreorganisatie bij hoogconflictscheiding is zeker een pluspunt.Je hebt een sociaal/pedagogische opleiding.

Je bent bereid om dienstverplaatsingen te doen.

Je moet in het bezit zijn van een blanco uittreksel uit het strafregister (model 2).

 

Aanbod


·       Voltijds contract 31 augustus 2023.

·       Verloning volgens wettelijk barema met overname van relevante anciënniteit.

·       Tussenkomst woon-werkverkeer.

·       Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding.

·       Een dynamisch team.

·       Ondersteuning van collega's, pedagogisch coördinator, directie.

·       Een uitdagende job, waarin je heel wat leermogelijkheden krijgt.

·       Vormingsmogelijkheden.


Plaats tewerkstelling


Dagbegeleiding in Groep/Contextbegeleiding De Draaiboom

Kloosterstraat 141

2660 Hoboken


Solliciteren


Contactpersonen: Ils Deraedemaeker en Lien Jonckers

Via mail: ils.deraedemaeker@vzwkiosk.be en lien.jonckers@vzwkiosk.be

Indiensttreding:  half november 2022