CONTEXTBEGELEID5(ST)ER 38/38, bepaalde duur met kans op verlenging

Contextbegeleid(st)er (38/38)

De Passage

Multi-modulaire Zorgorganisatie (MMZ) Kiosk is een privé initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Binnen het domein van Jongerenwelzijn en Personen met een beperking, richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0-25 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.

De Passage (leergroep en kamertraining) is een deelwerking van MMZ Kiosk en is werkzaam binnen de Integrale Jeugdzorg.

De Passage staat in voor de residentiële opvang en contextbegeleiding van minderjarigen jongens en meisjes vanaf 15 jaar, die uitstromen uit de Gemeenschapsinstelling en/of waarvan het hulpverleningstraject moeizaam verloopt. De Passage koppelt een gestructureerd leefklimaat aan een verplichte school- of dagbesteding en een intensieve contextbegeleiding. De aangeboden hulpverlening richt zich op het voorbereiden en begeleiden van de jongere naar zelfstandigheid of naar een re-integratie in de context.

Als contextbegeleid(st)er ben je het eerste aanspreekpunt voor familie, verwijzers en externe diensten. Je stuurt de opmaak en opvolging van individuele hulpverleningstrajecten van de verschillende jongeren aan. Dit gebeurt in samenspraak met het team van leefgroepbegeleid(st)ers en de context zelf en onder supervisie van de coördinator.

Profiel:

-       bachelor of master in de sociale, psychologische of pedagogische wetenschappen.

-       een positieve en respectvolle ingesteldheid naar jongeren en hun ruimere context

-       bereid zijn je kijk op hulpverlening te integreren in de visie van MMZ Kiosk en deze onderschrijven

-       "creatief meedenken’ in de zoektocht naar een individuele benadering van elk jongere

-       sterke mondelinge en schriftelijke communicatie

-       als stafmedewerker maak je deel uit van een permanentiesysteem

-       je staande kunnen houden in moeilijk en stressvolle situaties

-       bereidheid tot avondwerk, flexibiliteit is een vereiste

-       in het bezit zijn van een recent blanco uittreksel uit het strafregister (model 2)

-       in het bezit zijn van een rijbewijs B, kunnen beschikken over een wagen

 Aanbod:

-       een voltijds contract van bepaalde duur (tot 15/2/2022) met kans op verlenging

-       bezoldiging volgens barema B1C (PC319.1)

-       extra legale voordelen: hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding

-       relevante anciënniteitsjaren worden overgenomen

-       ondersteuning in je job door collega’s, coördinator en vormingsmogelijkheden

-       een uitdagende job in een voorziening met een contextgerichte traditie


Contact :


Heb je interesse en voldoe je aan dit profiel ? Solliciteren doe je per brief of mail naar :

Leen Vermeiren (leen.vermeiren@vzwkiosk.be), coördinator

De Passage, Lodewijk De Raetstraat 3, 2020 Antwerpen

Tel.: 03 257 07 77