CONTEXTBEGELEIDER OOOC 38/38 bepaalde duur 1 jaar

 

CONTEXTBEGELEID(ST)ER (38u/38u)-bepaalde duur, 1 jaar

 

OOOC De Zwaantjes

 

Multimodulaire Zorgorganisatie (MMZ) Kiosk is een privé-initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Binnen het domein van Jongerenwelzijn (Agentschap Opgroeien) en Personen met een handicap, richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.

OOOC De Zwaantjes is een afdeling binnen MMZ Kiosk en biedt  diagnostiek en crisisopvang en -begeleiding.  Aan het einde van onze begeleidingsperiode, 2 tot 3 maanden ongeveer, geven we een advies naar vervolghulpverlening . We hebben zowel een ambulant als een residentieel aanbod.

 

Functieomschrijving:

 

 • Analyseren van de gezinscontext en -voorgeschiedenis en begeleiden van de ouders en/of naaste verwanten van de toevertrouwde kinderen/jongeren, zowel in ambulante als residentiële begeleidingen.
 • Een begeleidingsaanbod kunnen bieden in crisissituaties. Indien mogelijk ligt de nadruk op het bewerkstelligen van een mogelijke terugkeer naar huis. Hierbij dient er intensief in de context gewerkt te worden. Kennis van krachtgericht werken is hierbij een pluspunt.
 • Deelnemen en een specifieke bijdrage leveren aan het multidisciplinair overleg.
 • Een brug slaan tussen het gezinsmilieu en de voorziening.
 • Verzorgen van inhoudelijke verslaggeving.
 • Bereidheid tot sporadisch avondwerk, flexibiliteit is een vereiste.
 • Bereidheid tot dienstverplaatsingen.
 • Je beschikt over een uittreksel uit het strafregister (model 2).
 • Positieve en respectvolle ingesteldheid naar kinderen/jongeren en hun ruimere context.
 • 'Creatief denken' in de zoektocht naar een individuele benadering van elk kind/jongere en zijn/haar gezin.

 

Profiel:


 • diploma: bachelor of master in de sociale, psychologische of pedagogische wetenschappen
 • sterke mondelinge en schriftelijke communicatie
 • vlot zich kunnen verplaatsen naar thuisadressen van de gezinnen die we begeleiden binnen groot Antwerpen.

 

Aanbod:


·       contract 100% bepaalde duur voor 1 jaar.  Start : ten laatste 01/06/2023.

 • bezoldiging barema PC319.1 (cfr. www.vlaamswelzijnsverbond.be)
 • voltijds (38u/38u) contract bepaalde duur
 • extra legale voordelen : fietsvergoeding,  hospitalisatieverzekering
 • relevante anciënniteitsjaren worden overgenomen
 • een uitdagende job met een groot verloop aan jongeren en met vooral de nadruk op onderzoek en advies
 • ondersteuning in je job door collega’s en vormingsmogelijkheden

 

Plaats tewerkstelling:

 

OOOC De Zwaantjes

Hof Ter Heidelaan 1A

2660 Hoboken

 

Solliciteren:

 

·       Contactpersoon: Els Goetmaekers

·       Via mail: els.goetmaekers@vzwkiosk.be

·       Uiterste sollicitatiedatum: 01/06/2023

·       Indiensttreding vanaf: zo snel als mogelijk