CONTEXTBEGELEID(ST)ER (38/38u) (bepaalde duur)

Multimodulaire Zorgorganisatie (MMZ) Kiosk is een privé-initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Binnen het domein van Jongerenwelzijn en Personen met een handicap, richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.


Hof ter Heide is een deelwerking van MMZ Kiosk die de module verblijf aanbiedt binnen het domein jongerenwelzijn. Dit is residentiële opvang aan kinderen en jongeren die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden. Kinderen en jongeren en hun gezinnen komen soms in een moeilijke situatie terecht, waardoor een tijdelijke opvang in een verticale leefgroep aangewezen is. Dit verblijf wordt steeds gecombineerd met de module Contextbegeleiding.


Functieomschrijving:

Elke leefgroep biedt opvang aan 11 kinderen (jongens en meisjes), in de leeftijd van 0 tot 25jaar. De leefgroepbegeleiders zorgen voor de dagelijkse opvang van de kinderen en hun individuele begeleiding.

De invalshoek van de contextbegeleider is de jongere in zijn ruime context (in tijd en ruimte). Door de, voornamelijk externe, contacten met deze context, introduceert de contextbegeleider deze in belangrijke mate in de hulpverlening.

De contextbegeleider is de schakel tussen de hulpverlening (vertaald in het handelingsplan) en de verwijzer, geconcretiseerd in het hulpverleningsprogramma. De contextbegeleider is, onder leiding van de coördinator, verantwoordelijk voor de redactie van het handelingsplan en zal dit communiceren naar de externe mede-actoren.


Profiel:

· Diploma: minimum pedagogisch of agogisch op bachelor niveau.

· Flexibiliteit is een vereiste. (Avond- en weekendwerk is beperkt)

· Bereidheid tot dienstverplaatsingen.

· Je beschikt over een uittreksel uit het strafregister (model 2).

· Positieve en respectvolle ingesteldheid naar kinderen/jongeren en hun ruimere context.

· 'Creatief denken' in de zoektocht naar een individuele benadering van elk kind/jongere en hun ruimere context.

· Coördinatie van en aanspreekpunt voor verscheidene externe betrokkenen in de begeleiding van de individuele situatie.

· Bereid zijn je kijk op hulpverlening te integreren in de visie van MMZ Kiosk en deze te onderschrijven.

· je bent bereid om in teamverband te werken met respect voor ieders eigenheid.

· Je beheert het individuele dossier.

· Je staat in voor de administratieve verwerking van verslagen.


Aanbod:

· contract bepaalde duur 100% - vervanging zwangerschap ( ong. 1 jaar) - verlenging mogelijk binnen MMZ Kiosk · bezoldiging volgens barema B1c van PC319.1 (cfr. www.vlaamswelzijnsverbond.be)

· relevante anciënniteitsjaren worden overgenomen

· een uitdagende job in een voorziening met een contextgerichte traditie

· ondersteuning in je job door collega’s, coördinator en vormingsmogelijkheden

· extra legale voordelen: hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding


Plaats tewerkstelling:

Hof ter Heide

Afdelingen:

· Hof ter Heide (5 leefgroepen)

Steynstraat 140

2660 Hoboken

· De Sloep (2 leefgroepen)

Floraliënlaan 370

2600 Berchem


Solliciteren:

· Contactpersoon: Wim De Crom · Via mail: wim.decrom@vzwkiosk.be

· Indiensttreding vanaf: te bespreken