CONTEXTBEGELEID(ST)ER (38/38u) Onbepaalde duur

 

Multi-modulaire Zorgorganisatie (MMZ) Kiosk is een privé-initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Binnen het domein van Jongerenwelzijn en Personen met een handicap, richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.

 

De Nieuwe Toren is een deelwerking van MMZ Kiosk die de module verblijf aanbiedt binnen het domein jongerenwelzijn.  Dit is residentiële opvang aan kinderen en jongeren die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden.  Kinderen en jongeren en hun gezinnen komen soms in een moeilijke situatie terecht, waardoor een tijdelijke opvang in een verticale leefgroep aangewezen is.  Dit verblijf wordt steeds gecombineerd met de module Contextbegeleiding.

 

Functieomschrijving:       

 

De invalshoek van de contextbegeleider is de jongere in zijn ruime context. Door de contacten met deze context, introduceert de contextbegeleider deze in belangrijke mate in de hulpverlening.

Als contextbegeleider ben jij de schakel tussen de hulpverlening en de verwijzer. Onder leiding van de coördinator, ben je verantwoordelijk voor de redactie van het handelingsplan, medeverantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en zal je dit communiceren naar de externe mede-actoren.

Als contextbegeleider verzorg je de intake van nieuwe cliënten, de correcte uitbouw van het dossier en een gecoördineerde samenwerking op het niveau van de individuele hulpverlening.  In deze dossiers ben je het aanspreekpunt voor de ouders, verwijzers en andere externe betrokkenen.

De contextbegeleider maakt deel uit van het centrale team. Je biedt mee de garantie dat er in crisissituaties verantwoordelijkheid wordt genomen en ondersteuning wordt geboden en verzorgt mee de permanentie.

Daarnaast begeleid je enkele jongeren die in onze kamertraining de eerste stappen richting zelfstandigheid zetten.

 

Profiel:


·       Diploma: minimum pedagogisch of agogisch op bachelor niveau

·       Bereidheid te werken in een onregelmatig uurrooster, flexibiliteit is een vereiste

·       Bereidheid tot dienstverplaatsingen

·       Je bezit een rijbewijs B

·       Je beschikt over een uittreksel uit het strafregister (model 2)

·       Positieve en respectvolle ingesteldheid naar kinderen/jongeren en hun ruimere context

·       Creatief denken in de zoektocht naar een individuele benadering van elk kind/jongere

·       Bereid zijn je kijk op hulpverlening te integreren in de visie van MMZ Kiosk en deze te onderschrijven

·       Je bent bereid om in teamverband te werken met respect voor ieders eigenheid

 

 

Aanbod:


  • Een uitdagende job in een voorziening met een contextgerichte traditie 

·       Contract 38/38 in een openstaande betrekking

  • Bezoldiging overeenkomstig diploma (PC319.01)
  • Relevante anciënniteitsjaren worden overgenomen
  • Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding
  • Ondersteuning in je job door collega’s, coördinator en directeur
  • Vormingsmogelijkheden

 

Plaats tewerkstelling:

 

De Nieuwe Toren

 

Afdelingen:

 

·       De Kade (2 leefgroepen)

Jozef Reusenslei 23-25

2150 Borsbeek

 

·       De Vuurtoren

Hortensialei 12-14

2540 Hove

 

·       De Walkant

’t Serclaesdreef 34

2160 Wommelgem

 

Solliciteren:

 

·       Contactpersoon: Werner Neefs

·       Via mail: werner.neefs@vzwkiosk.be

·       Uiterste sollicitatiedatum: 31 januari 2022

·       Indiensttreding vanaf: 1 februari 2022