CONTEXTBEGELEID(ST)ER OOOC (28,5/38)

Contextbegeleid(st)er  (28.5u/38u)

OOOC De Sluis (Zandvliet)Multi-modulaire Zorgorganisatie (MMZ) Kiosk is een privé initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Binnen het domein van Jongerenwelzijn en Personen met een beperking, richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0-25 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.

Onthaal Oriëntatie en Observatie Centrum (oooc) De Sluis is een deelwerking van MMZ Kiosk en is werkzaam binnen de Integrale Jeugdzorg. 


Taakomschrijving:

 • analyseren van de gezinscontext en -voorgeschiedenis en begeleiden van de ouders en/of naaste verwanten van de toevertrouwde kinderen/jongeren, zowel in ambulante als residentiële begeleidingen
 • een begeleidingsaanbod kunnen bieden in crisissituaties. Indien mogelijk ligt de nadruk op het bewerkstelligen van een mogelijke terugkeer naar huis. Hierbij dient er intensief in de context gewerkt te worden. Kennis van krachtgericht werken is hierbij een pluspunt.
 • deelnemen en een specifieke bijdrage leveren aan het multidisciplinair overleg
 • een brug slaan tussen het gezinsmilieu en de voorziening
 • verzorgen van inhoudelijke verslaggeving


Profiel :

 • diploma: bachelor of master in de sociale, psychologische of pedagogische wetenschappen
 • een positieve en respectvolle ingesteldheid hebben naar jongeren en hun ruimere context
 • bereid zijn je kijk op hulpverlening te integreren in de visie van MMZ Kiosk en deze onderschrijven.
 • ‘creatief denken’ in de zoektocht naar een individuele benadering van elke jongere/ gezin
 • je staande kunnen houden in moeilijke en stressvolle situaties
 • sterke mondelinge en schriftelijke communicatie
 • kennis van officetoepassingen
 • beschikken over een eigen wagenAanbod


 • deeltijds (28,5/38) contract onbepaalde duur
 • bezoldiging barema B1c (PC319.1)
 • relevante anciënniteitsjaren worden overgenomen
 • extra legale voordelen: hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding
 • een uitdagende job in een voorziening met een contextgerichte traditie 
 • ondersteuning in je job door collega’s, coördinator en vormingsmogelijkheden


Plaats tewerkstelling :

Begijnhoeve 1,

2040 ZandvlietSolliciteren:

Contactpersoon : Katleen Van Keerberghen

Via mail : katleen.vankeerberghen@vzwkiosk.be

Indiensttreding vanaf : onmiddellijk