COORDINATOR 38/38u

COORDINATOR DE NIEUWE TOREN (38/38)

onbepaalde duur


Multimodulaire Zorgorganisatie (MMZ) Kiosk is een privé-initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Binnen het domein van Jongerenwelzijn en Personen met een handicap, richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.

De Nieuwe Toren is een deelwerking van MMZ Kiosk die de module verblijf aanbiedt binnen het domein jongerenwelzijn. Dit is residentiële opvang aan kinderen en jongeren die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden. Kinderen en jongeren en hun gezinnen komen soms in een moeilijke situatie terecht, waardoor een tijdelijke opvang in een verticale leefgroep aangewezen is. Dit verblijf wordt steeds gecombineerd met de module Contextbegeleiding.

De Nieuwe Toren is op zoek naar een nieuwe gedreven coördinator, ter vervanging van Tom Symons die directeur wordt in dezelfde deelwerking.


Functie-en taakomschrijving van de coördinator

De coördinator bekleedt een hiërarchische functie in De Nieuwe Toren. Samen met de directie bepaalt de coördinator het pedagogisch beleid. Hij staat in voor de coördinatie en realisatie van dit beleid in de dagelijkse praktijk.

Daarnaast wordt de coördinator betrokken bij andere aspecten die De Nieuwe Toren aanbelangen:

De opvolging van de individuele hulpverleningstrajecten

Zorg voor een positief werk- en leefklimaat met respect voor elk individu

Organisatie op vlak van medewerkers, financiën, materiaal en infrastructuur in functie van het pedagogisch handelen

Zorg voor de continuïteit van de dagelijkse organisatie

De coördinator biedt samen met de directie de garantie dat er in crisissituaties steeds verantwoordelijkheid wordt opgenomen en ondersteuning geboden wordt. Hiervoor draait hij ook mee in het permanentiesysteem

Selecteren en begeleiden van stagiairs of uitwerken van het kwaliteitsbeleid binnen DNT

Vertegenwoordigen van De Nieuwe Toren binnen en buiten de andere deelwerkingen van Kiosk

 

Profiel

Je beschikt ten minste over een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke richting of

soortgelijke werkervaringen

Je hebt bij voorkeur relevante ervaring in een pedagogische functie

Ervaring in leefgroepswerk is een belangrijk pluspunt

Je bent flexibel en vindt het niet erg een tandje bij te steken indien het nodig is

Je kan je deskundigheid koppelen aan een bezielend engagement

Je kan de organisatiestructuur soepel hanteren i.f.v. het realiseren van de begeleidingstrajecten

Je bent enthousiast, creatief en kan functie-overschrijdend samenwerken

Je beschikt over een groot inlevingsvermogen, zowel ten aanzien van gebruikers als medewerkers

Je hebt een ruim objectiveringsvermogen

Je bent besluitvaardig en kan knopen doorhakkenJe beschikt over coachende en sturende attitude en vaardigheden

Je kan de opdracht van werking plaatsen binnen de maatschappelijke opdracht van de organisatie  

Je kan je staande houden in moeilijke en stressvolle situaties

 

 

Aanbod

We bieden je een uitdagende, voltijdse job  aan in een motiverende werkomgeving (onbepaalde duur)

Je wordt betaald volgens barema B1a bis (par.com. 319.01)

Je wordt ondersteund door de directie en een fijn team van collega’s en krijgt een ruim aanbod van vormingsmogelijkheden

We nemen al je relevante anciënniteitsjaren mee in de berekening van je loon

We bieden je volgende extralegale voordelen aan:

           - uitgebreide hospitalisatieverzekering, met voordelige aansluiting van je gezinsleden

           - maximale vergoeding van verplaatsingen met de fiets (woon/werk, dienstverplaatsingen)

 


Plaats tewerkstelling

Jozef Reusenslei 21 te Borsbeek en de andere leefgroepen van De Nieuwe Toren


 

Contact

Voldoe je aan dit profiel en heb je interesse voor deze functie? Solliciteer dan via mail bij Werner Neefs. werner.neefs@vzwkiosk.be

Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een gesprek.