HOOFDBEGELEID(ST)ER (38/38u)-onbepaalde duur

Multimodulaire Zorgorganisatie (MMZ) Kiosk is een privé-initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Binnen het domein van Jongerenwelzijn (Agentschap Opgroeien) en Personen met een handicap, richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.

OOOC De Zwaantjes is een afdeling binnen MMZ Kiosk en biedt  diagnostiek en crisisopvang en -begeleiding.  Aan het einde van onze begeleidingsperiode, 2 tot 3 maanden ongeveer, geven we een advies naar vervolghulpverlening . We hebben zowel een ambulant als een residentieel aanbod.

 

Functieomschrijving:

 

·       Je neemt deel aan het multidisciplinair overleg

·       Je verzorgt inhoudelijke verslaggeving

·       Je organiseert en coördineert de leefgroepwerking

·       Je neemt de dagdagelijkse leiding in het leefgroepsteam, je zet in op een goede samenwerking en je enthousiasmeert de teamleden om de doelen van de afdeling te realiseren.


 • Je draagt actief bij tot een gepaste ondersteuning van cliënten, zodat de leefgroep een veilige en vertrouwde plek wordt voor hen en hun context. Je stuurt bij waar nodig.
 • Je bent in nauwe samenwerking met de directie verantwoordelijk voor de werkorganisatie binnen je team, de grotere organisatie.
 • Je staat mee in voor de administratie: uurroosters, verlofplanning, activiteitenplanning, werving en selectie, opleiding en vorming …
 • Je bent verantwoordelijk voor het financieel beleid van de leefgroep en volgt het budget op.
 • Je superviseert onze begeleiders, vrijwilligers en stagiaires, zowel in individuele gesprekken als onmiddellijk op de werkvloer.
 • Je organiseert en leidt overleg.
 • Je zet mee de inhoudelijke trajecten uit.
 • Je hebt individuele gesprekken met jongeren.
 • Je onderhoudt contacten met hun context of andere mensen die belangrijk zijn in hun opgroeien.
 • Je begeleidt groepsactiviteiten: groepsgesprek, uitstap, projectweek.
 • Je hebt een signaalfunctie aangaande de werksfeer en het functioneren van de teamleden.
 • Je vertegenwoordigt je team in de ruimere organisatie en daarbuiten.

 

Profiel:


·       bereidheid te werken in een onregelmatig uurrooster (avond-nacht- en weekendwerk), flexibiliteit is een vereiste.

·       Je hebt minimum een bachelordiploma in de (ortho)pedagogische en minimum 2 jaar ervaring.


 • Je bent een coach die medewerkers laat groeien en teamleden en teams kan verbinden.
 • Met jouw inlevingsvermogen kan je de teamdynamiek inschatten en delicate kwesties bespreekbaar maken.
 • Je kan inzicht verwerven in een situatie vanuit verschillende invalshoeken en tegelijk hou je het overzicht op het geheel.
 • Je bent een goede planner en organisator, met oog voor efficiëntie en met de nodige flexibiliteit om bij te sturen waar nodig.
 • Voor jou staat de cliënt en zijn zorgvraag centraal. Je speelt in op zijn/haar wensen maar verliest de visie van de organisatie niet uit het oog.
 • Je blijft rustig en alert in moeilijke situaties. Je ziet een uitdaging in onverwachte gebeurtenissen.
 • Je reflecteert over je eigen handelen in functie van je eigen groei.

 

Aanbod:


·       contract 100% onbepaalde duur. Start : ten laatste 01/08/2022.

 • bezoldiging barema B1b van PC319.1 (cfr. www.vlaamswelzijnsverbond.be)
 • extra legale voordelen : fietsvergoeding,  hospitalisatieverzekering
 • relevante anciënniteitsjaren worden overgenomen
 • een uitdagende job met een groot verloop aan jongeren en met vooral de nadruk op onderzoek en advies
 • ondersteuning in je job door collega’s en vormingsmogelijkheden

 

Plaats tewerkstelling:

 

OOOC De Zwaantjes

Hof Ter Heidelaan 1A

2660 Hoboken

 

Solliciteren:

 

·       Contactpersoon: Els Goetmaekers

·       Via mail: els.goetmaekers@vzwkiosk.be

·       Uiterste sollicitatiedatum: 01/07/2022

·       Indiensttreding vanaf: ten laatste 01/08/2022