(LEEFGROEP)BEGELEIDER VOOR HET TEAM ATALANTA

MMZ Kiosk

MMZ Kiosk werft aan

 (Leefgroep)begeleider voor team Atalanta


MMZ KIOSK is een privé initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaams Gemeenschap.

Binnen het domein van Jongerenwelzijn en Personen met een beperking richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0 tem 24 jaar (en hun context) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.


Ter ondersteuning van onze residentiele werkingen hebben we recent een nieuw, overkoepelend team opgericht: Atalanta. Binnen dit team vervullen onze begeleiders drie complementaire opdrachten:

 

1.    Vlinder begeleider in de leefgroepen: 

Als vlinder begeleider word je in de verschillende (residentiële) leefgroepen van MMZ Kiosk ingezet om een leefgroep als extra begeleider te versterken.  Deze versterking is tijdelijk maar wel structureel binnen een afgebakende periode. De vlinder begeleider wordt niet ingezet om her en der losse diensten over te nemen. Er worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt m.b.t. het uren- en takenpakket. Verwachtingen en takenpakket kunnen per opdracht wel verschillend zijn (volgens de eigenheid en noden van de deelwerking waar men versterking vraagt).  

 

2.    Dagbesteding: 

Binnen onze residenties worden we regelmatig geconfronteerd met jongeren die om één of andere reden tijdelijk of langdurig niet naar school kunnen.  Doorgaans worden deze jongeren opgevangen in hun eigen leefgroep maar groeide daar de voorbije jaren een grote nood aan aangepaste dagbesteding.   Voor deze jongeren werk je, samen met je team en in nauwe samenwerking met de collega-leefgroepbegeleiders, een zinvolle dagbesteding uit. Deze dagbesteding is flexibel en op maat van de jongere. Mogelijke thema’s waar rond gewerkt wordt zijn vrijetijdsbesteding, interesses, schoolloopbaan, werk zoeken, sociale vaardigheden oefenen,… Binnen de dagbesteding wordt zowel individueel met jongeren gewerkt als in kleine groepjes. We vertrekken steeds van wat de jongere nodig heeft om verdere stappen te kunnen zetten in zijn persoonlijke ontwikkeling.

 

3.    Vakantiewerking:

Tijdens de schoolvakanties organiseert het team van Atalanta een leuk en gevarieerd aanbod aan dagactiviteiten (sport, spel, daguitstappen,…). Dit aanbod staat open voor alle kinderen en jongeren die in één van de leefgroepen van MMZ Kiosk verblijven. Dit aanbod is vooral gericht op ontspanning.

 

Jouw profiel:  

- je hebt een pedagogisch/agogische vooropleiding of gelijkwaardige ervaring 

- je vindt het een meerwaarde om je te engageren over de deelwerkingen heen 

- je bent flexibel en enthousiast; je houdt van afwisseling en professionele uitdagingen 

- je bent creatief in denken en handelen 

- je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken 

- je bent communicatief en contactvaardig 

- je bent bereid tot dienstverplaatsingen 

 

 

 

 

 

 

Ons aanbod: 

- we bieden je een breuk tewerkstelling aan op maat  

- de arbeidsovereenkomst is van onbepaalde duur 

- nachtdiensten maken geen deel uit van je uurrooster. Weekenddiensten en/of werken op  

  feestdagen is bespreekbaar maar geen verplichting 

- jouw uurrooster kent een regelmatig karakter en is op voorhand gekend 

- je maakt deel uit van een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle en professionele 

  hulpverlening 

- je bezoldiging is gebaseerd op je diploma en de barema’s binnen Par.Com. 319.01 

- relevante anciënniteitsjaren worden overgenomen in je verloning 

- je krijgt de mogelijkheid tot bijscholing en vorming via een gemeenschappelijk en  

  individueel ontwikkelingstraject en coaching op maat 

- je geniet van extralegale voordelen: hospitalisatiepolis en fietsvergoeding 

 

 

Solliciteren: 

Ben je benieuwd; wil je graag ons team versterken en spreekt de inhoud van de job je aan?   

Neem dan contact op met

 

Ellen Roosens     ellen.roosens@vzwkiosk.be 

Indiensttreding : zo snel als mogelijk