(LEEF)GROEPBEGELEIDERS VOOR OPSTART VAN VLINDER/DAGBESTEDINGSTEAM onbepaalde duur

MMZ Kiosk

MMZ Kiosk werft aan

 Leefgroepbegeleiders voor opstart van vlinder/dagbestedingsteam


Multimodulaire Zorgorganisatie (MMZ) KIOSK is een privé initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaams Gemeenschap.

Binnen het domein van Jongerenwelzijn en Personen met een beperking, richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0 tem 24 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.


Ter ondersteuning van onze residentiele werkingen starten we een nieuw team op, met een dubbele opdracht:

 

Vlinder-opdracht: 

Als vlinder begeleider zet je je in over de residentiële deelwerkingen/leefgroepen heen om een leefgroep als extra begeleider te versterken.  Deze versterking is tijdelijk maar wel structureel binnen een afgebakende periode. De vlinder begeleider wordt niet ingezet om her en der losse diensten over te nemen. Er worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt m.b.t. het uren-en takenpakket. Verwachtingen en takenpakket kunnen per opdracht wel verschillend zijn (volgens de eigenheid en noden van de deelwerking waar men versterking vraagt).  

 

Dagbestedings-opdracht: 

Binnen onze residenties worden we regelmatig geconfronteerd met jongeren die om één of andere reden tijdelijk of langdurig niet naar school kunnen.  Momenteel worden deze jongeren meestal opgevangen in hun eigen leefgroep maar is er een grote nood aan aangepaste dagbesteding.   

Voor deze jongeren werk je, samen met je team en in nauwe samenwerking met de collega-leefgroepbegeleiders, een zinvolle dagbesteding uit. Hoe dit aanbod er zal uitzien, willen we samen met jou, en je nieuwe collega’s, uitdenken. We denken zowel aan projecten/activiteiten die we zelf op poten zetten als aan het samenwerken met andere diensten en de uitbouw van een sterk netwerk met de focus op dagbesteding.  

 

 

Jouw profiel:  

- je hebt een pedagogisch/agogische vooropleiding of gelijkwaardige ervaring 

- je vindt het een meerwaarde om je te engageren over de deelwerkingen heen 

- je bent flexibel en enthousiast; je houdt van afwisseling en professionele uitdagingen 

- je bent creatief in denken en handelen 

- je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken 

- je bent communicatief en contactvaardig 

- je bent bereid tot dienstverplaatsingen 

 

 

Ons aanbod: 

- we bieden je een breuk tewerkstelling aan op maat  

- de arbeidsovereenkomst is van onbepaalde duur 

- nachtdiensten maken geen deel uit van je uurrooster. Weekenddiensten en/of werken op  

  feestdagen is bespreekbaar maar geen verplichting 

- jouw uurrooster kent een regelmatig karakter en is op voorhand gekend 

- we nodigen je uit om mee na te denken over de opzet en werking van de dagbesteding 

- je maakt deel uit van een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle en professionele 

  hulpverlening 

- je bezoldiging is gebaseerd op je diploma en de barema’s binnen Par.Com. 319.01 

- relevante anciënniteitsjaren worden overgenomen in je verloning 

- je krijgt de mogelijkheid tot bijscholing en vorming via een gemeenschappelijk en  

  individueel ontwikkelingstraject en coaching op maat 

- je geniet van extralegale voordelen: hospitalisatiepolis en fietsvergoeding 

 

 

Solliciteren: 

Ben je benieuwd en/of wil je graag het nieuwe team versterken en spreekt de inhoud van de job je aan?   

Neem dan contact op met

 

Wim De Crom    wim.decrom@vzwkiosk.be   of,

Ellen Roosens     ellen.roosens@vzwkiosk.be 

Indiensttreding : zo snel als mogelijk