LEEFGROEPBEGELEID(ST)ER (38/38) 6mdn, mogelijkheid tot aansluitend contract onbep.duur

LEEFGROEPBEGELEID(ST)ER MFC HOF TER VLIET

(38/38) bepaalde duur 6mdn


MFC Hof Ter Vliet is een deelwerking van MMZ KIOSK en is werkzaam binnen de Integrale Jeugdzorg. Hof Ter Vliet wordt gesubsidieerd door het VAPH en richt zich op kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele problematiek en/of autisme. De voorziening biedt 3 modules aan: verblijf, dagopvang en mobiele begeleiding.


De voorziening bestaat uit twee gemengde leefgroepen met elk ongeveer acht jongeren per groep, in de leeftijd van 10 tot 21 jaar oud.


Je maakt als leefgroep begeleider deel uit van een vast team van zes begeleiders. Zij zorgen voor de dagelijkse begeleiding van de jongeren en volgen hun individuele trajecten op. Er wordt gewerkt vanuit Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet aan de hand van een gedragsmatige aanpak. Zorg op maat van elke jongere staat centraal. Dit vraagt een grote betrokkenheid en creativiteit van onze begeleiders. Daarnaast besteden wij ook veel aandacht aan contacten met de context en het ruimere netwerk.


Profiel :

- een sociaal/pedagogische opleiding of soortgelijke ervaring

- flexibiliteit: bereid zijn om te werken volgens een wisselend uurrooster met avond- en nachtdiensten,    weekendwerk en feestdagen.

- een positieve en respectvolle basishouding naar jongeren en hun ruimere context

- bereid zijn je kijk op hulpverlening te integreren in de visie van MMZ Kiosk

- creatief denken in de zoektocht naar een individuele benadering van elke jongere en zijn context

- dagelijkse structuur kunnen uitdragen en opvolgen, consequent handelen

- bij aanwerving in het bezit zijn van een recent blanco uitrekstel uit het strafblad (model 2)


Aanbod :

- een voltijds (38u/38u) contract: bepaalde duur (6mdn) met eventueel mogelijkheid tot aansluitend contract onbepaalde duur

- onmiddellijke indiensttreding

- bezoldiging barema B1c (paritair comité 319.01)

- relevante anciënniteitsjaren worden overgenomen

- hospitalisatieverzekering

- fietsvergoeding

- een uitdagende job in een voorziening met een contextgerichte traditie


Plaats tewerkstelling : Noordland 23, 2040 Zandvliet


Contact :

Heb je interesse en voldoe je aan dit profiel ? Solliciteren doe je per brief of mail naar :

Ellen Roosens (ellen.roosens@vzwkiosk.be), directie

Hof Ter Vliet, Noordland 23, 2040 Zandvliet

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek