LEEFGROEPBEGELEID(ST)ER (38/38u) onbepaalde duur

Multimodulaire Zorgorganisatie (MMZ) Kiosk is een privé-initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Binnen het domein van Jongerenwelzijn en Personen met een handicap, richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.


LEEFGROEPBEGELEID(ST)ER (38/38u)


Hof ter Heide is een deelwerking van MMZ Kiosk die de module verblijf aanbiedt binnen het domein jongerenwelzijn. Dit is residentiële opvang aan kinderen en jongeren die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden. Kinderen en jongeren en hun gezinnen komen soms in een moeilijke situatie terecht, waardoor een tijdelijke opvang in een verticale leefgroep aangewezen is. Dit verblijf wordt steeds gecombineerd met de module Contextbegeleiding.


Functieomschrijving:

Elke leefgroep biedt opvang aan 10 à 11 kinderen (jongens en meisjes), in de leeftijd van 0 tot 20 jaar. Je maakt deel uit van een vast team van begeleiders. Zij zorgen voor de dagelijkse opvang van de kinderen en hun individuele begeleiding. Hiervoor wordt dag en nacht permanentie voorzien. Als begeleider ligt jouw focus op verblijf en begeleid je kinderen en jongeren in hun dagelijks leven. In de leefgroep werken we vanuit de benadering van Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet. Samen met de contextbegeleider zorg je ook voor de begeleiding van elk kind binnen zijn leefomgeving. De klemtoon van de contextbegeleiding berust immers voor een groot stuk op een maximale betrokkenheid van de ouders en de ruimere context in de leefgroep.


Profiel:

· een sociaal/pedagogische opleiding genoten of soortgelijke werkervaring

· bereidheid te werken in een onregelmatig uurrooster (avond-nacht- en weekendwerk), flexibiliteit is een vereiste.

· Bereidheid tot dienstverplaatsingen.

· Je beschikt over een uittreksel uit het strafregister (model 2).

· Positieve en respectvolle ingesteldheid naar kinderen/jongeren en hun ruimere context.

· "creatief denken" in de zoektocht naar een individuele benadering van elk kind/jongere

· naast begeleidingsvaardigheden (groep/individueel/context) ook over huishoudelijke en praktische vaardigheden beschikken.

· bereid zijn je kijk op hulpverlening te integreren in de visie van MMZ Kiosk en deze te onderschrijven

· je bent bereid om in teamverband te werken met respect voor ieders eigenheid.


Aanbod:

· arbeidsovereenkomst bepaalde duur, 6 maanden (38/38)

· bezoldiging barema B1c van PC319.1 (cfr. www.vlaamswelzijnsverbond.be)

· relevante anciënniteitsjaren worden overgenomen

· een uitdagende job in een voorziening met een contextgerichte traditie

· ondersteuning in je job door collega’s, coördinator en vormingsmogelijkheden

· extra legale voordelen : hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding


Plaats tewerkstelling:

Hof ter Heide

Afdelingen:

· Hof ter Heide (5 leefgroepen)

Steynstraat 140

2660 Hoboken

· De Sloep (2 leefgroepen)

Floraliënlaan 370

2600 Berchem


Solliciteren:

· Contactpersoon: Wim De Crom · Via mail: wim.decrom@vzwkiosk.be

· tel. 03/827.48.29