LEEFGROEPBEGELEID(ST)ER (38/38u)

Multimodulaire Zorgorganisatie (MMZ) KIOSK is een privé initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaams Gemeenschap.

Binnen het domein van Jongerenwelzijn en Personen met een beperking , richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0 tem 24 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.

De Nieuwe Toren is een deelwerking van MMZ Kiosk die de module verblijf aanbiedt binnen het domein jongerenwelzijn. Dit is residentiële opvang aan kinderen en jongeren die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden. Kinderen en jongeren en hun gezinnen komen soms in een moeilijke situatie terecht, waardoor een tijdelijke opvang in een verticale leefgroep aangewezen is. Dit verblijf wordt steeds gecombineerd met de module Contextbegeleiding.


Functieomschrijving:


Elke leefgroep biedt opvang aan 10 à 11 kinderen (jongens en meisjes), in de leeftijd van 0 tot 20 jaar. Je maakt deel uit van een vast team van begeleiders. Zij zorgen voor de dagelijkse opvang van de kinderen en hun individuele begeleiding. Hiervoor wordt dag en nacht permanentie voorzien. Als begeleider ligt jouw focus op verblijf en begeleid je kinderen en jongeren in hun dagelijks leven. In de leefgroep werken we vanuit de benadering van Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet. Samen met de contextbegeleider zorg je ook voor de begeleiding van elk kind binnen zijn leefomgeving. De klemtoon van de contextbegeleiding berust immers voor een groot stuk op een maximale betrokkenheid van de ouders en de ruimere context in de leefgroep.


Profiel:

· Je beschikt over een sociaal/pedagogisch diploma of soortgelijke ervaring

· Bereidheid te werken in een onregelmatig uurrooster (avond-, nacht- en weekendwerk), flexibiliteit is een vereiste.

· Bereidheid tot dienstverplaatsingen.

· Je beschikt over een uittreksel uit het strafregister (model 2).

· Positieve en respectvolle ingesteldheid naar kinderen/jongeren en hun ruimere context.

· 'Creatief denken' in de zoektocht naar een individuele benadering van elk kind/jongere.

· Naast begeleidingsvaardigheden (groep/individueel/context) ook over huishoudelijke en praktische vaardigheden beschikken.

· Bereid zijn je kijk op hulpverlening te integreren in de visie van MMZ Kiosk en deze te onderschrijven.

· Je bent bereid om in teamverband te werken met respect voor ieders eigenheid.


Aanbod:

· contract 100% bepaalde duur met mogelijks overgang naar een openstaande betrekking.

· bezoldiging volgens barema’s paritair comité 319.01 (max. bachelor)

· relevante anciënniteitsjaren worden overgenomen

· extralegale voordelen : - hospitalisatieverzekering met voordelige aansluiting voor gezinsleden

- fietsvergoeding (van/naar het werk)

· een uitdagende job in een voorziening met een contextgerichte traditie

· ondersteuning in je job door collega ’s, coördinator en vormingsmogelijkheden


Plaats tewerkstelling:

De Nieuwe Toren

Afdelingen:

· De Kade (2 leefgroepen)

Jozef Reusenslei 23-25

2150 Borsbeek

· De Vuurtoren

Hortensialei 12-14

2540 Hove

· De Walkant

’t Serclaesdreef 34

2160 Wommelgem


Solliciteren:

· Contactpersoon: Werner Neefs

· Via mail: werner.neefs@vzwkiosk.be

· Uiterste sollicitatiedatum: 14 oktober 2022

· Onmiddellijke indiensttreding