LEEFGROEPBEGELEID(ST)ER (38/38u) - BEPAALDE DUUR

Multimodulaire Zorgorganisatie (MMZ) KIOSK is een privé initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaams Gemeenschap.

Binnen het domein van Jongerenwelzijn en Personen met een beperking , richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0 tem 24 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.

MFC Hof Ter Vliet is een deelwerking van MMZ KIOSK en is werkzaam binnen de Integrale Jeugdzorg. Hof Ter Vliet wordt gesubsidieerd door het VAPH en richt zich op kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele problematiek (en/of autisme). De voorziening biedt 3 modules aan : verblijf, dagopvang en mobiele begeleiding.


De voorziening bestaat uit twee gemengde leefgroepen met elk ongeveer acht jongeren per groep, in de leeftijd van 10 tot 21 jaar oud.

Je maakt als leefgroepbegeleid(st)er/contextbegeleid(st)er deel uit van een vast team van begeleiders. Zij zorgen voor de dagelijkse begeleiding van de jongeren en hun individuele begeleiding. Er wordt gewerkt vanuit een gedragsmatige aanpak, vertrekkende van een oplossingsgerichte visie.

Aanvullend op de opdracht als leefgroepbegeleider verzorg je ook de contacten met de ruimere sociale context van de jongere.


Profiel :

- een bachelor-niveau met sociale of pedagogische oriëntatie

- bereid zijn om te werken volgens het uurrooster met avond- en nachtdiensten, weekendwerk en

feestdagen. Flexibiliteit is een vereiste.

- een positieve en respectvolle ingesteldheid naar jongeren en hun ruimere context

- bereid zijn je kijk op hulpverlening te integreren in de visie van MMZ Kiosk en deze te onderschrijven

- ‘creatief denken’ in de zoektocht naar een individuele benadering van elke jongere en zijn context

- dagelijkse structuur kunnen uitdragen en opvolgen

- bij aanwerving in het bezit zijn van een recent blanco uitrekstel uit het strafblad (model 2)


Aanbod :

- een voltijds (38u/38u) contract: bepaalde duur met eventueel mogelijkheid tot aansluitend contract onbepaalde duur

- indiensttreding in de loop van augustus 2021

- bezoldiging barema B1c (paritair comité 319.01)

- relevante anciënniteitsjaren worden overgenomen

- hospitalisatieverzekering

- fietsvergoeding

- een uitdagende job in een voorziening met een contextgerichte traditie


Plaats tewerkstelling : Noordland 23, 2040 Zandvliet


Contact :

Heb je interesse en voldoe je aan dit profiel ? Solliciteren doe je per brief of mail naar :

Ellen Roosens (ellen.roosens@vzwkiosk.be), directie

Hof Ter Vliet, Noordland 23, 2040 Zandvliet

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek