PSYCHOLOOG O.O.O.C. (80%) langdurige vervanging

PSYCHOLOOG M/V (30,4u/38u) 

vervangingscontract


OOOC De Zwaantjes (Hoboken) 

Multimodulaire Zorgorganisatie (MMZ) Kiosk is een privé-initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Binnen het domein van Jongerenwelzijn (Agentschap Opgroeien) en Personen met een handicap, richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.

OOOC De Zwaantjes is een afdeling binnen MMZ Kiosk en biedt  onthaal, oriëntatie, diagnostiek en crisisopvang en –begeleiding aan.  Aan het einde van de begeleidingsperiode (2 tot 3 maanden ongeveer), geven we een advies naar vervolghulpverlening . We hebben zowel een ambulant als een residentieel aanbod.

 

Functieomschrijving:


De Zwaantjes beschikt over een multidisciplinair team , waar onder twee psychologen. We werken volgens het Protocol Handelingsgerichte diagnostiek , waarbij verschillende hypothesen getoetst worden. Dit zowel via testmateriaal maar vooral ook door gesprekken en observaties op school en in de context. Als psycholoog volg je de jongeren individueel mee op , neem je deel aan teamoverleg, werk je mee aan de adviesformulering en schrijf je mee aan een adviesverslag dat cliënten en verwijzers aan het einde van de begeleiding krijgen.


Profiel:


·       diploma: master psychologie of pedagogie

·       bereidheid tot sporadisch avondwerk, flexibiliteit is een vereiste.

·       Bereidheid tot dienstverplaatsingen.

·       Je beschikt over een uittreksel uit het strafregister (model 2).

·       Positieve en respectvolle ingesteldheid naar kinderen/jongeren en hun ruimere context.

·       'creatief denken' in de zoektocht naar een individuele benadering van elk kind/jongere 

·       diagnostisch denkvermogen en kennis van testmateriaal

·       kennis van handelingsgerichte diagnostiek is een pluspunt

·       je bent bereid om in teamverband te werken met respect voor ieders eigenheid.


Aanbod:


·       contract 80% in een langdurige vervanging

  • bezoldiging barema L1 van PC319.1 (cfr. www.vlaamswelzijnsverbond.be)
  • relevante anciënniteitsjaren worden overgenomen
  • een uitdagende job met een groot verloop aan jongeren en met vooral de nadruk op onderzoek en advies
  • ondersteuning in je job door collega’s en vormingsmogelijkheden
  • extra legaal voordeel : hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding (woon/werk-verkeer)Plaats tewerkstelling:


OOOC De Zwaantjes

Hof Ter Heidelaan 1A

2660 Hoboken


Solliciteren:

 

·       Contactpersoon: Els Goetmaekers

·       Via mail: els.goetmaekers@vzwkiosk.be

·       Uiterste sollicitatiedatum: 25 mei  2020

·       Indiensttreding vanaf: 01 juni  2020