VRIJWILLIGERS - ENTHOUSIASTE STEUNFIGUREN

Joba autonoom wonen is een werking die jongeren tussen 16 en 25 ondersteunt in een traject naar zelfstandigheid. Begeleiding zet in op verschillende levensdomeinen met als doel dat jongeren zelfstandig in relatie met hun context hun leven kunnen organiseren.

We zijn op zoek naar enthousiaste steunfiguren voor onze twee werkingen; enerzijds voor jongeren die reeds een traject in de hulpverlening hebben doorlopen en anderzijds voor jongeren die om verschillende redenen hun thuisland ontvlucht zijn.

 

Verwachtingen:

-       Op regelmatige basis afspreken

-       Leuke alledaagse dingen doen; bv iets gaan eten of drinken, winkelen, wandelen, sporten, naar de film gaan, samen koken, zwemmen, …

-       Samen creatief aan de slag gaan, bv delen van hobby’s

-       Een luisterend oor bieden

-       Een vertrouwensband willen aangaan

-       Bereid zijn tot culturele uitwisseling

-       Vooral heel veel plezier beleven.

 

Profiel:

-       Je put energie uit sociale contacten.

-       Je bent nieuwsgierig naar andere mensen en culturen.

-       Je maakt graag tijd vrij om iets te betekenen voor anderen.

-       Je bent sociaal, vriendelijk en empathisch.

-       Je beschikt over een blanco uittreksel uit het strafregister, model 2.

 

Aanbod:

-       Je kan terugvallen op de steun van een team van professionals.

-       Je ontdekt nieuwe leefwerelden.

-       Mogelijkheid om ervaringen te delen met andere steunfiguren.

-       Verrijking van je persoonlijke leefwereld en netwerk.

-       Een vrijwilligersverzekering.

 

Interesse?

Stuur een mail naar steunfiguren.joba@vzwkiosk.be. Wij nemen verder contact met je op.