Klacht

Kiosk wil gepaste en kwalitatieve zorg bieden.

Heb je een klacht of wil je een ontevredenheid uiten, dan horen wij deze graag.

Indien je geen gebruik wenst te maken van de interne klachtenprocedure,kan je je klacht of ontevredenheid - al dan niet anoniem -aan ons kenbaar maken via onderstaand formulier.

Een klacht of ontevredenheid kan je ook steeds extern melden bij Opgroeipunt:

Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

078/170.000

Opgroeipunt

Formulier

Contactgevens (niet verplicht)

Laat blanco wanneer je je anonimiteit wenst te bewaren, jouw contactgevens laten ons toe om de verdere afhandeling van jouw klacht/ontevredenheid samen op te volgen.

Uw klacht of ontevredenheid wordt verzonden naar de algemene directie en de kwaliteitcoördinator.