MMZ Kiosk
Multi Modulaire Zorgorganisatie Kiosk

Multimodulaire Zorgorganisatie (MMZ) Kiosk is een privé-initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Binnen het domein van Jongerenwelzijn en Personen met een handicap, richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.

In ons aanbod voorzien we een rijke schakering van hulpverleningsmogelijkheden (modules).

Cliënten kunnen rechtstreeks beroep doen op :

- Contextbegeleiding

- Dagbegeleiding in groep (vanaf 6 jaar)

Verwijzing via de Toegangspoort van de Integrale Jeugdhulp is vereist voor :

- Intensieve contextbegeleiding

- Contextbegeleiding ifv autonoom wonen (vanaf 17 jaar)

- Onthaal en diagnostiek

- Residentieel verblijf

Bovenstaande modules worden aangeboden vanuit diverse deelwerkingen. Via de modulaire opbouw van de hulpverlening willen wij maximaal inspelen op elke individuele hulpvraag en samen met alle betrokken partners op zoek geen naar het meest aangepaste hulpaanbod.

Onze hulpverlening is gestoeld op :

- fundamenteel respect voor de eigenheid van ieder mens, zonder onderscheid van ras, godsdienst, geaardheid of cultuur;

- speciale aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen

- het ontwikkelen van maximale ontplooiingskansen, rekening houdend met ieders krachten en  beperkingen

- inspraak en participatie van de cliënt in het eigen hulpverleningsproces

- een aanklampend en flexibel aanbod

- een verregaand begeleidingsengagement

MMZ Kiosk telt een 300 tal gekwalificeerde medewerkers, ingezet over de verschillende deelwerkingen en functies. Bij de samenstelling van onze teams streven we naar een evenwicht inzake leeftijd, geslacht, ervaring, scholingsgraad, ….

Voor algemene inlichtingen:

MMZ Kiosk

’t Serclaesdreef 34, 2160 Wommelgem

03/298.28.10

info.mmzkiosk@vzwkiosk.be

Informatie
Wim De Crom

wim.decrom@vzwkiosk.be

Walter De Proost

walter.deproost@vzwkiosk.be