Erkenningen


MMZ Kiosk - Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg (OVBJ)


321 modules contextbegeleiding (laag intensief/breedsporig/hoog intensief)

166 modules verblijf (0-18 jaar)

70 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

20 modules dagbegeleiding in groep


MMZ Kiosk – OOOC in een modulair kader


23 modules handelingsgerichte diagnostiek

16 modules verblijf in het kader van diagnostiek


MMZ Kiosk - MFC Hof Ter Vliet (VAPH)


16 modules, in te zetten over 3 functies : verblijf, dagopvang en begeleiding (ambulant/mobiel)