Contextbegeleiding

Wat is contextbegeleiding?

Dit is hulpverlening aan huis voor gezinnen, als er zorgen zijn over de opvoedingssituatie of problemen met de opvoeding of het gedrag van thuiswonende kinderen/jongereren tot 18 jaar (voortgezet tot 25 jaar). We werken zoveel mogelijk samen met alle gezinsleden tijdens wekelijkse begeleidingscontacten. Ook betrekken we mensen uit het sociale netwerk (school, familie, hulpverleners, diensten), omdat die een belangrijke rol spelen voor de kinderen of het gezin.

Voor wie?

Gericht op gezinnen met complexe opvoedingsvragen. We bieden ouders hulp om hun thuiswonende kinderen tot 18 jaar veilig en met voldoende ontwikkelingskansen te laten opgroeien. De ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen. Vaak zijn er moeilijkheden in de opvoeding doordat er andere zorgen zijn (emotionele problemen, school, financiële zorgen, …). Daar geven we aandacht aan. Samen werken we aan een toekomstplan, zodat het thuis weer beter gaat. Na de begeleiding kan een gezin op eigen kracht of met minder intensieve ondersteuning verder.

Hoe verloopt het?

We werken vraaggericht en planmatig. Ons aanbod is op maat en in het tempo van de gezinsleden. De krachten en kansen van iedereen worden volop aangesproken. Afhankelijk van de zorg- en hulpvraag spreken we het aantal begeleidingsuren af. Dit varieert van 1 tot 3 uren per week. De begeleiding is gratis.

Binnen Kiosk bieden verschillende teams een specifiek aanbod rond mobiele contextbegeleiding.

Team KONNEKT is gevestigd in Hoboken. De teams DE KLINK, PASSERELLA en PONTE werken vanuit Berchem.

¬ Contextbegeleiding