Autonoom Wonen

De module CBAW (Context Begeleiding Autonoom Wonen) is beter bekend onder de term Begeleid zelfstandig wonen.

Hoe verloopt de begeleiding?

Het doel van de CBAW-begeleiding is dat een jongere leert hoe op zichzelf te wonen en hoe zijn leven te organiseren binnen de samenleving en context. De begeleiding richt zich op het doorgroeien naar een zo groot mogelijke emotionele en praktische zelfstandigheid van de jongere. De begeleiding richt zich op alle belangrijke levensdomeinen: woonst, budgetbeheer, administratie, dagbesteding (werk en/of school), relaties, lichamelijke en emotionele gezondheid.

Er wordt steeds uitgegaan van de groeimogelijkheden en krachten van de jongere. We besteden binnen de begeleiding voldoende aandacht aan de bredere context. Belangrijke relaties, zowel familie en vrienden als maatschappelijke instanties, brengen we in kaart en betrekken we optimaal in de begeleiding. Elke jongere krijgt een individuele begeleider, die samen het traject uitwerkt en verder opvolgt.

CBAW is een intensieve begeleidingsvorm, wat betekent dat elke jongere kan rekenen op minimum 2 uur begeleidingscontacten per week.

Voor wie is CBAW?

Om in aanmerking te komen voor begeleiding van Joba Autonoom Wonen, moet een jongere minstens 17 jaar zijn.

Indien ouder dan 18 jaar, dan moet de jongere vóór zijn 18de verjaardag een dossier gehad hebben bij Bijzondere Jeugdzorg.

Aanmelden

CBAW is niet-rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp. Een CBAW-begeleiding start enkel ná goedkeuring van de Integrale toegangspoort. Een aanmelding kan gebeuren door een hulpverlener (JAC+, CLB, ...), een consulent van het OCJ, of een jeugdrechter.

¬ Autonoom Wonen