Verblijf - Jongerenwelzijn

Wat is verblijf

De module Verblijf biedt residentiële opvang aan kinderen en jongeren die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden. Kinderen en jongeren en hun gezinnen komen soms in een moeilijke situatie terecht, waardoor een tijdelijke opvang in een verticale leefgroep aangewezen is. Dit verblijf wordt steeds gecombineerd met de module Contextbegeleiding.

Voor wie?

Kinderen en jongeren van 0 tem 17 jaar die via de Integrale toegangspoort worden aangemeld. Het verblijf kan maximaal verlengd worden tot de leeftijd van 25 jaar.

Hoe verloopt de hulpverlening?

Kom je in aanmerking voor een opname, dan volgt er een kennismaking en stellen we de werking en het hulpverleningsaanbod voor. Ook bespreken we de wederzijdse verwachtingen. Tijdens de eerste zes weken van de opname brengen we de hulpvraag verder in kaart. Vertrekkend vanuit de noden van de minderjarige en zijn ouders, werken we een hulpverleningsaanbod op maat uit (individueel handelingsplan) in overleg met alle betrokkenen. Deze leidraad voor de begeleiding sturen we regelmatig bij.

Aanmelden

Verblijf is niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. Een begeleiding kan enkel na doorverwijzing van de Integrale toegangspoort.

¬ Verblijf - Jongerenwelzijn Verblijf - Jongerenwelzijn