Dagbegeleiding

DAGBEGELEIDING IN GROEP en CONTEXTBEGELEIDING

Voor wie?

Dagbegeleiding in Groep en Contextbegeleiding is bedoeld voor gezinnen met kind(eren) of jongeren tussen 6 en 18 jaar die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden, complexe opvoedingsvragen hebben en waarbij intensieve hulpverlening noodzakelijk is. Minstens één kind of jongere in het gezin heeft nood aan gespecialiseerde ambulante begeleiding, in groep en individueel, buiten het gezin. Dit in functie van de eigen ontwikkeling en welzijn.

Wat houdt het in?

We bieden een breedsporige, integrale begeleiding op alle levensdomeinen waar zich problemen voordoen en waarvoor geen afdoende eerstelijnshulp is. Naast leergroepbegeleiding (groepsaanbod) na school en tijdens vakantiedagen, wordt er ingezet op individuele begeleiding en school- en studiebegeleiding. Dit alles gebeurt in combinatie met contextbegeleiding. Deze vier pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar onderling. Er wordt sterk ingezet op de transfers ertussen. De hulverlening is uiteraard op maat en afhankelijk van de noden van het gezin. Het uiteindelijke doel is dat het gezin na de begeleiding alleen of met minder intensieve ondersteuning verder kan.

Hoe verloopt het?

Na school en tijdens vakantiedagen komt een kind of jongere naar de leergroep. Naast het creëren van een rustpunt, is dit een plek waar er van elkaar en van de begeleiding wordt geleerd. Ze oefenen er verschillende aspecten van samenleven, het uiten van gevoelens of sociale vaardigheden. De school- en studiebegeleiding zorgt ervoor dat een kind of jongere binnen een duidelijke structuur zelfstandig huiswerk leert maken. We bieden ondersteuning door te werken aan de leerhouding en studiemethode. Daarnaast staat de individuele begeleider een kind of jongere bij in het traject dat er wordt afgelegd. Individuele begeleiding richt zich op het aangaan van een betrouwbare relatie. Door meer ruimte te creëren, krijgen groei en ontwikkeling meer kansen. Contextbegeleiding is een ruim begrip, waar meerdere begeleidingsmomenten deel van uitmaken. Door middel van oudergesprekken, gezinsgesprekken, ontmoetingen tijdens gezinswerking of netwerkuitbouw spreken we de krachten en mogelijkheden van iedereen in het gezin aan.

Binnen Kiosk zijn er twee centra voor Dagbegeleiding in Groep en Contextbegeleiding: De Draaiboom bevindt zich in Hoboken; De Steiger in Merksem.

¬ Dagbegeleiding