Verblijf MFC - VAPH

Multi Functioneel Centrum HOF TER VLIET

MFC Hof ter Vliet biedt hulp aan jongeren tussen 3 en 21 jaar (in uitzonderlijke situaties tot 25 jaar) met een GES- (gedrags- en emotionele stoornissen) problematiek en/of een autismespectrumstoornis, eventueel gecombineerd met een licht mentale beperking.

Hoe werken we?

We zijn een kleinschalige voorziening binnen MMZ Kiosk met 16 plaatsen. In onze 2 gemengde leefgroepen zijn structuur, voorspelbaarheid en duidelijkheid belangrijk. Er wordt op maat gewerkt van elke jongere en diens context. Onze visie is contextueel en oplossingsgericht. We werken nauw samen met de context (niet enkel vanuit kinds gebonden problematiek) en met de verschillende externe scholen. Een kinder- en jeugdpsychiater is aanwezig.

Welke modules zijn mogelijk?

• Verblijf voor minderjarigen met een handicap: het overnachten van jongeren in onze voorziening.

• (School)aanvullende dagopvang voor minderjarigen met een handicap: opvang van jongeren in leefgroep buiten de schooluren (ochtend en avond na school, woensdagnamiddag, weekends) en in alle schoolvakanties.

• School vervangende dagopvang voor minderjarigen met een handicap: aanbieden van school vervangend programma voor jongeren die tijdelijk geen school hebben.

• Mobiele/ambulante begeleiding voor jongeren met een handicap: ondersteuning voor ouders/opvoedingsverantwoordelijken en jongeren.


¬ Verblijf MFC - VAPH