Hof ter Vliet

Hof ter Vliet
MFC voor kinderen en jongeren met gedrag/emotionele stoornissen en/of autisme spectrum stoornis

Directie: Ellen Roosens

  • Noordland 23, 2040 Zandvliet
  • ellen.roosens@vzwkiosk.be
  • hoftervliet@vzwkiosk.be

Voorziening VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)

Vertrekkend vanuit een kind gerelateerde problematiek (GES-problematiek en/of autismespectrumstoornis).

De wet- en regelgeving VAPH houdt in:

• Een verplichte ouderbijdrage.

• Ouders staan in voor alle kosten (school, medicatie, kleding, …).

• Geen extra middelen inzake externe ondersteuningen (vb. therapie) of vrijetijdsbesteding.


Aanmelden

MFC Hof ter Vliet is niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening.

Aanmelden kan enkel via doorverwijzing vanuit de Integrale toegangspoort