Vluchtelingenwerking

We richten ons binnen de organisatie eveneens tot de doelgroep van de Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen ( NBMV).

Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen zijn jongeren die

- Jonger zijn dan 18 jaar

- Niet begeleid worden door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hen uitoefent

- Onderdaan zijn van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte

Deze jongeren krijgen steeds een voogd toegewezen via de dienst Voogdij van de FOD Justitie, waar nauw mee wordt samengewerkt.

We richten ons tot de meest kwetsbaren binnen deze doelgroep. We denken hierbij aan de jongste kinderen, kinderen/jongeren met een psychische kwetsbaarheid

¬ Vluchtelingenwerking