Ayenda

Ayenda
Verblijf NBMV

Directie: Kris Van De Mieroop

  • Thuysaert 1-4, 2970 's Gravenwezel
  • kris.vandemieroop@vzwkiosk.be
  • ayenda@vzwkiosk.be

Ayenda is een residentiële leefgroep voor 10 jongens en meisjes. De opnameleeftijd situeert zich tussen 12 en 15 jaar. In Ayenda worden niet begeleidde minderjarige vluchtelingen opgevangen die ons zijn toevertrouwd door Fedasil. Door hun bijzondere afkomst en jonge leeftijd hebben zij nood aan aangepaste zorg, opvang en begeleiding.

Onze dagelijkse werking is gericht op huiselijkheid, voorspelbaarheid en veiligheid. Hiervoor vertrekken we van een wederkerende dagstructuur en maken we een aantal duidelijke afspraken met de jongeren. De dagelijkse werking wordt begeleid door een team van zes leefgroepbegeleid(st)ers, een contextbegeleidster en een coördinator. Een individuele begeleider volgt de ontwikkeling en evolutie van de jongere op. Indien aangewezen wordt er beroep gedaan op gespecialiseerde, externe partners voor de emotionele begeleiding van de jongeren.

Van bij de aanvang van de opname bekijken we, in samenspraak met de voogd, wat de noden van de jongeren zijn en welke zorg of hulp aangeboden kan worden. Hiervoor wordt zoveel mogelijk samengewerkt met familie, vrienden en verwanten in of buiten België. Daarnaast gaan we tevens op zoek naar vrijwillige steunfiguren uit de omgeving. Er wordt gezorgd voor een passend onderwijsaanbod en een zinvolle invulling van de vrije tijd. Hiervoor doen we beroep op scholen en organisaties uit de nabije omgeving en in Antwerpen, waarmee intensief samengewerkt wordt.

Samen met de voogd gaan we op zoek naar een duurzame oplossing voor elke jongere: een hereniging met de eigen familie, een opname in een pleeggezin of een traject binnen de reguliere hulpverlening. Hiervoor kunnen we beroep doen op de aanwezige expertise binnen de koepel van MMZ Kiosk.