Aanmeldpunt NMVB

Aanmeldpunt NMVB
Aanmeldpunt NBMV (niet-begeleide minderjarige vluchtelingen)

Directie: Hanne Schoofs

  • Maurits Sabbelaan 57, 2020 Antwerpen
  • hanne.schoofs@vzwkiosk.be
  • aanmeldpunt@vzwkiosk.be

Als aanmeldpunt bieden wij hulp aan voogden en niet-begeleide minderjarige vluchtelingen bij de opmaak van een dossier teneinde toegang te krijgen tot de Integrale Jeugdhulp. We beschikken over de nodige expertise en knowhow om – eenvoudige of complexe - hulpvragen van niet-begeleide minderjarigen in beeld te brengen en te oriënteren naar een passend hulpaanbod.

Er zijn 3 aanmeldpunten voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, verdeeld over de verschillende provincies van Vlaanderen.

Voogden kunnen terecht in de provincie van hun woonplaats:

- Voor Antwerpen: Aanmeldpunt Joba Vluchtelingenwerking

aanmeldpunt@vzwkiosk.be

tel. 0493/25.82.78

- Voor Brabant, Oost- en West-Vlaanderen: Aanmeldpunt Minor-Ndako

aanmeldpunt@minor-ndako.be

tel. 0476/66.10.74

- Voor Limburg: Aanmeldpunt Fonte-Nova

aanmeldpunt.limburg@deoever.be

tel. 0471/66.14.85

Fedasil organiseert eveneens een aanmeldpunt: OOC Steenokkerzeel.

Verloop van de aanmelding

Aanmeldpunt NBMV is rechtstreeks toegankelijk voor voogden.

De voogd kan zich zowel telefonisch als per mail aanmelden met een hulpvraag van een jongere. Tijdens een intakegesprek worden verschillende aspecten van de situatie van de niet-begeleide minderjarige vluchteling in kaart gebracht. Aan de hand van deze informatie maken we samen een aanvraagdossier op. We proberen dit dossier in één keer af te ronden. Bij complexe situaties zijn er soms meer gesprekken nodig.

Na de intake blijft het aanmeldpunt contact houden met de voogd en jongere. Zo blijven ze op de hoogte van het gevolg dat aan het dossier wordt gegeven.