Joba VLW

Joba VLW
Autonoom Wonen

Directie: Hanne Schoofs  • Maurits Sabbelaan 57, 2020 Antwerpen
  • hanne.schoofs@vzwkiosk.be
  • joba.vluchtelingenwerking@vzwkiosk.be
  • aanmeldingen.vlw@vzwkiosk.be

Joba Vluchtelingenwerking begeleidt 36 jonge vluchtelingen (erkend vluchteling of subsidiair beschermden) tussen 16 en 25 jaar die zelfstandig gaan wonen.

Hoe verloopt de begeleiding?

Tijdens een kennismaking en intakegesprek met de jongere bekijken we of ons aanbod een passend antwoord biedt op de noden van de jongere en zijn context. Als een jongere over verblijfsdocumenten beschikt, ligt de focus van de begeleiding op het werken aan o.a. vaardigheden, sociaal netwerk, emotioneel welbevinden, die de jongere in staat stellen om zijn leven zelf of met hulp van zijn netwerk in handen te nemen.

Elke begeleider is bereikbaar via een eigen emailadres en gsm-nummer.

Hoe aanmelden?

Joba Vluchtelingenwerking is rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp.  Aanmelden kan via bovenstaande gegevens.