Hof ter Heide

Hof ter Heide
Verblijf, contextbegeleiding en contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

Directie: Werner Neefs

  • Steynstraat 140, 2660 Hoboken
  • hofterheide@vzwkiosk.be
  • werner.neefs@vzwkiosk.be

Hof ter Heide zorgt voor de residentiële opvang en contextbegeleiding van minderjarigen.

• Elke leefgroep biedt opvang aan 10 à 11 kinderen (jongens en meisjes), in de leeftijd van 0 tot 18 jaar (voortgezet tot maximaal 25 jaar).

• Om kinderen uit eenzelfde gezin te kunnen opvangen, zijn de leefgroepen verticaal gestructureerd.

• Elke leefgroep beschikt over een vast team van begeleiders. Zij zorgen voor de dagelijkse opvang en zorg. Samen met de contextbegeleider zorgen zij voor de individuele begeleiding van elk kind binnen zijn leefomgeving.

• Om zowel schoolgaande als niet-schoolgaande kinderen te kunnen opvangen, wordt er dag en nacht permanentie voorzien.

• De klemtoon in de leefgroep ligt op een maximale betrokkenheid van de ouders en de ruimere context bij de opvang en begeleiding.

• Vanaf 16 jaar kan een jongere overstappen of rechtstreeks instromen in de kamertraining, waar de focus ligt op zelfstandigheidstraining. Daarna kan de jongere doorstromen naar Autonoom wonen (CBAW tot 25 jaar) of een re-integratie in zijn leefomgeving.

Afdelingen

Hof ter Heide

5  leefgroepen

Kamer-en studiotraining

  • Steynstraat 140, 2660 Hoboken

De Sloep

2 leefgroepen

  • Floraliënlaan 370, 2600 Berchem