Focus

Focus
Verblijf en contextbegeleiding

Directie: Ellen Roosens


  • Begijnhoeve 1, 2040 Zandvliet
  • ellen.roosens@vzwkiosk.be
  • focus@vzwkiosk.be

Binnen MMZ Kiosk verblijf werd in de zomer van 2023 een nieuwe leefgroep werking opgericht onder de naam Focus. 

Deze leefgroep biedt plaats aan maximaal acht jongeren vanaf de leeftijd van 10 jaar. De leefgroep onderscheidt zich van de andere leefgroepen van MMZ Kiosk door een sterk gestructureerde werking die extra inzet op het installeren van voldoende rust, duidelijke afspraken en voorspelbaarheid. De focus ligt op de individuele trajecten van de jongeren en minder op het groepsgebeuren. Er is extra aandacht voor zorg op maat en traumasensitief werken binnen het kader van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit. Binnen elk individueel traject krijgt de samenwerking met de context en het maximaal uitbouwen van netwerk een belangrijke plaats. Een vast team van zes begeleiders, aangevuld met een voltijds coördinator, neemt de zorg voor deze jongeren op. 


Vanuit de overkoepelende organisatie wordt de keuze gemaakt om de plaatsen in deze leefgroep in de eerste plaats open te stellen voor jongeren die elders binnen MMZ Kiosk verblijven maar waar de trajecten moeizaam verlopen of waar de andere leefgroepen niet tegemoet kunnen komen aan specifieke noden van deze jongeren. Een interne schakeling naar Focus garandeert de continuïteit van de hulpverlening binnen onze organisatie.