De Nieuwe Toren

De Nieuwe Toren
Verblijf, contextbegeleiding en contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

Directie: Tom Symons

  • Jozef Reusenslei 21, 2150 Borsbeek
  • denieuwetoren@vzwkiosk.be
  • tom.symons@vzwkiosk.be

De Nieuwe Toren zorgt voor de residentiële opvang en contextbegeleiding van minderjarigen.

• Elke leefgroep biedt opvang aan 10 à 11 kinderen (jongens en meisjes), in de leeftijd van 0 tot 18 jaar (voortgezet tot maximaal 25 jaar).

• Om kinderen uit eenzelfde gezin te kunnen opvangen, zijn de leefgroepen verticaal gestructureerd.

• Elke leefgroep beschikt over een vast team van begeleiders. Zij zorgen voor de dagelijkse opvang en zorg. Samen met de contextbegeleider staan zij in voor de individuele begeleiding van elk kind binnen zijn leefomgeving.

• Om zowel schoolgaande als niet-schoolgaande kinderen te kunnen opvangen, wordt er dag en nacht permanentie voorzien.

• De klemtoon in de leefgroep ligt op een maximale betrokkenheid van de ouders en de ruimere context bij de opvang en begeleiding.

• Vanaf 16 jaar kan een jongere overstappen of rechtstreeks instromen naar de kamertraining van De Kade en/of De Twee Gezusters, waar de focus ligt op zelfstandigheidstraining. Daarna kan de jongere doorstromen naar Autonoom wonen (CBAW tot 25 jaar) of een re-integratie in zijn leefomgeving.

Afdelingen

De Kade

2  leefgroepen

  • Jozef Reusenslei 23, 2150 Borsbeek

De Vuurtoren

1 leefgroep tel.nr : 03/455.39.67

  • Hortensialei 12-14, 2540 Hove

De Walkant

1  leefgroep - tel.nr. 03/296.91.17

  • 't Serclaesdreef 34, 2160 Wommelgem