De Twee Gezusters

De Twee Gezusters
Verblijf, contextbegeleiding en contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

Directie: Kris Van De Mieroop

  • Thuysaert 1-4, 2970 's Gravenwezel
  • kris.vandemieroop@vzwkiosk.be
  • detweegezusters@vzwkiosk.be

De Twee Gezusters zorgt voor de residentiele opvang en begeleiding van minderjarigen.

• Elke leefgroep biedt opvang aan 10 à 11 kinderen (jongens en meisjes), in de leeftijd van 0 tot 18 jaar (voorgezet tot maximaal 25 jaar).

• Om kinderen uit eenzelfde gezin te kunnen opvangen, zijn de leefgroepen verticaal gestructureerd.

• Elke leefgroep beschikt over een vast team van begeleiders. Zij zorgen voor de dagelijkse opvang en zorg. Samen met de contextbegeleider zorgen zij voor de individuele begeleiding van elk kind binnen zijn leefomgeving.

• Om zowel schoolgaande als niet-schoolgaande kinderen te kunnen opvangen, wordt er dag en nacht permanentie voorzien.

• De klemtoon in de leefgroep ligt op een maximale betrokkenheid van de ouders en de ruimere context bij de opvang en begeleiding.

• Vanaf 16 jaar kan een jongere overstappen of rechtstreeks instromen in de kamertraining, waar de focus ligt op zelfstandigheidstraining. Daarna kan de jongere doorstromen naar Autonoom wonen (CBAW tot 25 jaar) of een re-integratie in zijn leefomgeving.

De Twee Gezusters :

  • 2  leefgroepen
  • Ayenda (residentieel verblijf voor niet begeleide buitenlandse minderjarige vluchtelingen)