Joba Vluchtelingenwerking

Joba Vluchtelingenwerking
Autonoom Wonen

Directie: Hanne Schoofs

  • Maurits Sabbelaan 57, 2020 Antwerpen
  • joba.vluchtelingenwerking@vzwkiosk.be
  • aanmeldingen.vlw@vzwkiosk.be
  • hanne.schoofs@vzwkiosk.be

CBAW Vluchtelingenwerking begeleidt 40 Niet begeleide minderjarige vluchtelingen tussen 17 en 25 jaar die zelfstandig gaan wonen.

Hoe verloopt de begeleiding?

Tijdens een kennismaking en intakegesprek met de jongere bekijken we of ons aanbod een passend antwoord biedt op de noden van de jongere en zijn context. Als een jongere over verblijfsdocumenten beschikt, ligt de focus van de begeleiding op het werken aan o.a. vaardigheden, sociaal netwerk, emotioneel welbevinden, die de jongere in staat stellen om zijn leven zelf of met hulp van zijn netwerk in handen te nemen. Als een jongere niet beschikt over verblijfsdocumenten, dan ondersteunen wij in eerste instantie de jongere in het vinden van toekomstperspectief.

Hoe aanmelden?

Jongeren kunnen door Joba Vluchtelingenwerking begeleid worden, ongeacht of zij een verblijfsstatuut hebben. Wij werken eveneens in opdracht van de jeugdrechter.

CBAW Vluchtelingenwerking is niet rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp. Een begeleiding kan enkel na doorverwijzing van de Integrale toegangspoort. Voogden kunnen een aanmelding doen bij het aanmeldpunt voor NBMV, of via een andere hulpverlener (Jac+ , CLB, ...).

Aanmelden kan via bovenstaande gegevens.