Joba

Joba
Autonoom Wonen

Directie: Hanne Schoofs  • Maurits Sabbelaan 57, 2020 Antwerpen
  • hanne.schoofs@vzwkiosk.be
  • cbawjoba@vzwkiosk.be

Joba Autonoom Wonen begeleidt 40 jongeren van 17 tot 25 jaar die zelfstandig gaan wonen.

Hoe verloopt de begeleiding van een jongere?

Na een kennismaking en intakegesprek bekijken we of ons aanbod past bij de noden van de jongere en zijn context. We begeleiden in eerste instantie de jongere, maar betrekken familie en vrienden zoveel mogelijk bij de begeleiding. Bij aanvang maakt de begeleider samen met de jongere een inventarisatie van zijn netwerk, competenties, krachten en begeleidingsdoelen. Na deze fase organiseren we een ContActtafel. De jongere en zijn netwerk bekijken samen hoe het door de jongere opgestelde plan van aanpak vorm krijgt in de verdere begeleiding. Dit versterkt het netwerk en verhoogt de competitie.


Elke begeleider is bereikbaar via een eigen emailadres en gsm-nummer.


Hoe aanmelden?

Joba Autonoom Wonen is niet rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp. Een begeleiding kan enkel na doorverwijzing van de Integrale toegangspoort. Aanmelden kan via bovenstaande gegevens.