PHO

PHO
Positieve heroriëntering

Directie: Ils Deraedemaeker

  • Kloosterstraat 141, 2660 Hoboken
  • kakelbont-pho@vzwkiosk.be
  • ils.deraedemaeker@vzwkiosk.be

Onder de naam Kakelbont PHO biedt Joba Contextbegeleiding positieve heroriëntering aan, in samenwerking met CKG Koraal.

Wat houdt het in?

Bij deze hulpverlening staat de verontrusting van een aanmelder over een gezin centraal. Als aanmelder ben je bekend met de gezinssituatie. Je kan de moeilijkheden benoemen, maar onvoldoende wijzigen om de verontrusting te doen dalen. Daardoor zit je als aanmelder vast en nemen de moeilijkheden en spanningen toe. Je kunt in deze situaties niet afronden en andere hulpverlening inschakelen, want die is niet geschikt ofwel niet beschikbaar. Bovendien voelt een doorverwijzing in dergelijke situaties niet als het juiste antwoord op de verontrustende omstandigheden.

Hoe werkt het?

Tijdens een (telefonische) coaching met de aanmelder gaat Kakelbont PHO na wat de verontrusting precies is, wat reeds gedaan is en wat nog gedaan kan worden. We zoeken naar mogelijke andere wegen en gebruiken daarbij een dynamische en inspirerende taal. Een crisis wordt als een kans gezien. Een verontrustende situatie kan een scharniermoment zijn om beweging te krijgen. Als aanmelder krijg je de kans om met de zuurstof uit de coaching zelf in het gezin aan de slag te gaan. Als dit niet tot gewenste resultaat leidt, zal Kakelbont PHO een eigen traject starten. De aanmelder introduceert in dat geval de procesbegeleider van Kakelbont PHO in het gezin. Enerzijds formuleert de aanmelder de verontrusting en de gewenste verandering. Anderzijds geven gezinsleden hun gevoel weer bij de situatie en formuleren ook hun wens. Bij de start zegt de aanmelder wat de vrees is als de situatie onvoldoende wijzigt en welke vervolgstap wordt overwogen. We werken maximum 4 maanden met de gezinsleden samen. In deze periode zoeken we naar andere wegen en dynamieken die leiden tot een afname of het verdwijnen van de verontrusting.

Kakelbont PHO gebruikt de methodiek en de visie van de positieve heroriëntering, uitgedacht door Columbus-Oranjehuis. Er is intensief overleg met regionale organisaties die ook werken met positieve heroriëntering. We participeren in het partneroverleg met de netwerkaanmelders én bieden samen met de andere diensten netwerktrainingen aan.

Hoe aanmelden?

De aanmelder kan per telefoon contact opnemen met Kakelbont.