Ponte

Ponte
Contextbegeleiding

Directie: Celestine De Wilde

  • Floraliënlaan 370, 2600 Berchem
  • celestine.dewilde@vzwkiosk.be
  • ponte@vzwkiosk.be

Team PONTE biedt intensieve contextbegeleiding aan gemotiveerde gezinnen die naar verwachting na 6 maanden op eigen kracht verder kunnen. Een gezin krijgt tweemaal per week een huisbezoek, in totaal circa 3 uur begeleiding per week; en dit gedurende een periode van 6 maanden.

We bieden ondersteuning bij uiteenlopende hulpvragen. Hoe om te gaan met lastig gedrag en emotionele- en/of gedragsproblemen bij kinderen bijvoorbeeld. Wat kan de opvoedingsvaardigheden of de interactie tussen ouder en kind verbeteren? Ook bekijken we of individuele problemen van ouders van invloed zijn op hun relatie met de kinderen.

Onze specifieke expertise

Ponte doet een aanbod bij moeilijke scheidingssituaties, nadat er een beslissing werd genomen over het verblijf van de kinderen. Dan begeleiden we parallel en wekelijks zowel het gezin van vader als het gezin van moeder. We stimuleren beide ouders om het ouderschap zo te regelen dat het de kinderen rust, veiligheid en voorspelbaarheid biedt. Daarnaast werken we regelmatig met gezinnen waar sprake is van intra-familiaal geweld.

De jongerencoach heeft elke 14 dagen een 1-op-1 gesprek met kinderen vanaf 5 jaar en jongeren, als zij hiermee instemmen. Hulpvragen van kinderen kunnen zijn: onzekerheid, angst, moeilijk vrienden kunnen maken, snel boos worden, schoolmoeheid, omgaan met pesten, rouw of geweld. In gezinnen na scheiding helpt de jongerencoach de kinderen om belangrijke of moeilijke dingen met hun vader of moeder te bespreken. De coach steunt de kinderen in een gezamenlijk gesprek met moeder of vader. Samen zoeken we uit wat er ten goede kan veranderen en hoe de kinderen hieraan kunnen meewerken.

Hoe aanmelden?

Ponte Contextbegeleiding is niet rechtstreeks toegankelijk. Enkel hulpverleners kunnen een gezin doorverwijzen door een A-DOC (klik hier voor de link met Insisto) in te dienen bij de intersectorale toegangspoort. Als je ons vooraf belt met je vragen, zoeken wij graag samen uit of wij de gepaste hulp kunnen bieden.