Konnekt

Konnekt
Contextbegeleiding

Directie: Ils Deraedemaeker

  • Kloosterstraat 141, 2660 Hoboken
  • ils.deraedemaeker@vzwkiosk.be
  • aanmeldingen.cb@vzwkiosk.be
  • cbjoba@vzwkiosk.beTeam Konnekt Contextbegeleiding biedt ondersteuning in moeizame en complexe thuissituaties waar het welzijn van de kinderen/jongeren (0-18 jaar, voortgezet tot 25 jaar) in het gedrang komt.

We kiezen ervoor om zeer aanklampend te werken en iedereen in zijn kracht te zetten. Naast het beslagen zijn in meerzijdige partijdigheid, hebben we oog voor het verbeteren van de sociale en administratieve vaardigheden van onze cliënten. We doen inspanningen om het netwerk van een gezin te betrekken en te verbreden. Onze professionals hebben veel ervaring met gezinnen uit andere culturen. We interveniëren in ouderschapsreorganisatie en zetten extra in om conflictueus ouderschap om te buigen naar parallel ouderschap. Aarzel niet om ons te contacteren bij andere vragen.

Hoe verloopt de begeleiding?

Allereerst organiseren we een intakegesprek waarin verwachtingen, wensen, moeilijkheden en krachten centraal staan. Samen met de betrokken gezinsleden en de aanmelder maken we afspraken over de samenwerking en bespreken we het verloop van de begeleiding. De begeleider stelt samen met het gezin een actieplan op met het oog op verandering van de moeilijkheden. We gaan uit van de krachten, kwaliteiten en inzet van alle gezinsleden. In een aantal fases evalueren we de acties en passen we doelen eventueel aan. De contextbegeleiding wordt afgerond als de doelen zo goed als mogelijk bereikt zijn. Gemiddeld duurt het minimum zes maanden tot een jaar om degelijke verandering te bereiken. Korter of langer kan, maar gebeurt steeds in overleg met de gezinsleden en eventuele verwijzer. De begeleider komt aan huis en spreekt met de ouders. Kinderen en jongeren worden mee in het proces betrokken. Vragenlijsten, spelmateriaal of specifieke methodieken worden ingezet tijdens de begeleiding.

Aanmelden

Konnekt Contextbegeleiding is rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Als ouder kan je zelf een vraag tot begeleiding stellen. Een hulpverlener (CLB, Kind en Gezin, …) kan een gezin aanmelden of een consulent van het OCJ, het Vertrouwenscentrum of de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank kan deze vraag stellen.

Bel ons gerust om je vraag telefonisch te bespreken. Sluit je zorgvraag aan bij hetgeen wij kunnen bieden, dan zenden we je een aanmeldingsformulier met de eerste informatie. Je kan het aanmeldingsformulier  hier vinden. Na ontvangst van je aanvraag contacteren we je. Omdat we zoveel mogelijk op maat willen werken, bekijken we samen of contextbegeleiding het juiste antwoord biedt op de zorgen. Als dit niet het geval is, zoeken we naar andere opties. Aanvragen voor Passerella, De Klink en Konnekt komen op dezelfde instroomlijst terecht. Wij bekijken intern voor welke vragen er een gepast aanbod is en welk team de begeleiding kan starten. Het blijft uiteraard steeds mogelijk om uw voorkeur voor een bepaalde dienst kenbaar te maken.