Passerella

Passerella
Contextbegeleiding

Directie: Celestine De Wilde

  • Floraliënlaan 370, 2600 Berchem
  • celestine.dewilde@vzwkiosk.be
  • passerella@vzwkiosk.be
  • aanmeldingen.cb@vzwkiosk.be

PASSERELLA werkt met ouders en kinderen en hun netwerk aan vragen over opvoeding, relaties in het gezin, gedrag van kinderen en emotioneel welzijn. Team Passerella begeleidt kinderen met hun vader of moeder na een scheiding. Ook richten we ons tot gezinnen met kinderen die vroeger verwaarlozing, misbruik of intra-familiaal geweld hebben meegemaakt. Ons aanbod biedt de mogelijkheid tot aanvullende trajecten die specifiek naar ouders of kinderen gericht zijn. Deze worden individueel of in groep gegeven en begeleid door een gespecialiseerd teamlid. Voorbeelden hiervan zijn: Triple P niveau 4 en 5, ouderschapsreorganisatie bij conflictueus ouderschap na scheiding, hulpbronnen voor kinderen die in 2 huizen wonen, individuele kind- en jongerentrajecten op maat.

Hoe verloopt de begeleiding?

Zodra er een open plaats is, plannen wij een kennismakingsgesprek met het gezin en de verwijzer. Tijdens een eerste gesprek maken we samenwerkingsafspraken. Hou er rekening mee dat een half jaar of jaar nodig is om tot het gewenste resultaat te komen.

We zetten de zorgen, krachten en kwaliteiten van elk gezinslid op een rij. Gezamenlijk zoeken we naar mogelijkheden om de veranderingen die het gezin en de verwijzer willen zien, waar te maken. Zo spreken we af met wie we thuis praten of elders, wat elk gezinslid gaat doen en welke actie de begeleider neemt. Met de kinderen bekijken we hoe zij hun steentje kunnen bijdragen. Tijdens de begeleiding bieden we hulpmiddelen om mee aan de slag te gaan.

Aanmelden

Contextbegeleiding Passerella is rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Gezinnen kunnen zelf een aanvraag doen of op verwijzing van hulpverleners vanuit de ‘brede instap’, zoals CLB, CAW, Kind en Gezin of DGGZ. Ook consulenten van de Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank of casemanagers bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) kunnen een gezin aanmelden.

Je kan telefonisch contact opnemen. Soms is namelijk afstemming nodig om na te gaan of contextbegeleiding de gepaste zorg kan bieden. Het aanmeldingsformulier vind je hier.  Aanvragen voor Passerella, De Klink en Joba komen op dezelfde instroomlijst terecht. Wij bekijken intern voor welke vragen er een gepast aanbod is en welk team de begeleiding kan starten. Het blijft uiteraard steeds mogelijk om uw voorkeur voor een bepaalde dienst kenbaar te maken.